KDT 107 Kuzey-Doğu Diyalekt Alanı I

 

Sınıfı, Yarıyılı: 1. Sınıf, 1. Yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 1 ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Yrd.Doç.Dr.Gülsüm Killi

 

Kuzey-doğu diyalekt alanı ve linguistik sınırları öğrenciye tanıtılır. Diyalekt coğrafyası ve diyalektolojinin temel inceleme yolları üzerinde durulur.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

 

Castrén, M. A. (1857). Versuch einer koibalischen und karagassichen Sprachlehre, St Petersburg:Kaiserliche Akademie der Wisseschaften.

Çadamba, Z.B., Todjinskiy dialekt tuvinskogo yazıka, Kızıl 1974.

Dmitriev N.K., F.G. İsxakov, (1954). Voprosı izuçeniya xakasskogo yazıka i ego dialektov, Abakan.

Dul’zon, A. P., (1966). ‘Çulımsko-tyurskiy yazık’, in N. A. Baskakov (ed.) Yazıki narodov SSSR 2, Tyurskie yazıki, Moskow:Nauka, 446-66.

İvanov, S. A., (1980). Akane i Okane v Govorah Yakutskogo Yazıka, Yakutsk.

Johanson, L. (2002). Türk Dili Haritası Üzerinde Keşifler (Çev. Nurettin Demir-Emine Yılmaz), Ankara: Grafiker Yay.

Killi, G. (1997). “Kuzey ve Güneydoğu Sibirya Türklüğünün (Saha, Tuva, Hakas, Altay) Diline Fonolojik Açıdan Bir Bakış”, Sibirya Araştırmaları, İstanbul: Simurg, 57-68  (Sibirya Toplantısı, 2-4 Nisan 1996, İstanbul, Sibirya Araştırmaları).

Menges, K-H., (1959). ‘Das Sojonische und Karagassiche’, in J. Deny et al. (eds) Philologiae Turcicae Fundamenta 1, Wiesbaden:Steiner, 640-70.

Menges, K-H., (1963). ‘Die sibirischen Türksprachen’, in B. Spuler (ed.) Handbuch der Orientalistik 5. Turkologie, Leiden, Cologne: Brill, 72-138.

Nadalyayev, V. M., (1984). İssledovaniya Zvukovıh Sistem Yazıkov Sibiri, Novosibirsk.

Pritsak, O., (1959a) ‘Das Altaitürkische’, J. Deny et al. (eds) Philologiae Turcicae Fundamenta 1, Wiesbaden: Steiner, 568-98.

Pritsak, O., (1959b) ‘Das Abakan-und Tschulımtürkische und das Schorische’, J. Deny et al. (eds) Philologiae Turcicae Fundamenta 1, Wiesbaden: Steiner, 598-640.

Gürsoy-Naskali, E. (Ed.), (1997). Sibirya Araştırmaları, İstanbul: Simurg.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

Ders Konuları

Temel terminoloji

Diyalekt coğrafyası metodları

Kuzey-doğu diyalekt alanı

Kuzey-doğu Türklerinin sosyo-ekonomik ve kültürel durumu

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.