KDT 106 Saha/Tuva Türkçesi II

 

Sınıf, Yarıyılı: 1. Sınıf, 2. Yarıyıl; Kredi: 4 Ulusal, 6 ECTS; Süre: 4 Saat

Dersin Dili: Saha/Tuva Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin Ön koşulları: KDT 105 Saha / Tuva  Türkçesi I dersini almış olmak.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç.Dr.Fatih Kirişçioğlu

 

Ders Saha/Tuva Türkçesi I’in devamıdır. Saha/Tuva Türkçesinin yazı dilinin biçim bilgisi ve söz dizimi özelliklerini kapsar. Öğrencinin okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerinin gelişmesine yoğunlaşır. Programa alınan çağdaş metinlerden ve Saha/Tuva sesli ve görsel yayınlarından örnekler sunar.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

 

Saha Türkçesi:

Böhtlingk, O. (1851) Über die Sprache der Jakuten, St Petersburg. Reprinted in Indiana University Publications, Uralic and Altaic Series 35, The Hague:Mouton. (Ru.: O Yazıke Yakutov, Novosibirsk, 1990.

Pekarskiy, E. K. (1907-1930). Slovar’ jakutskogo yazıka, St Petersburg, Leningrad:Akademiya Nauk.

Ubryatova, E. I. (ed.) (1982). Grammatika sovremennogo jakutskogo literaturnogo yazıka, Moscow:Nauka.

Kirişçioğlu, F., (1994).Saha (Yakut) Türkçesi Grameri, Ankara.

Grammatika sovremennogo yakutskogo literaturnogo yazıka. Fonetika i morfologiya, Moskva: 1976.

D’yaçkovskiy N.D., Zvukovoy yakutskogo yazıka I, Vokalizm 1971; II. Konsonantizm, 1977.

Russko-yakutskiy slovar’, Moskva 1968.

Sleptsov, P.A. (red.), (1972).Yakutsko-Russkiy slovar’, Moskva.

 

Tuva Türkçesi:

Ishakov, F. G. , A. A. Pal’mbah, (1961). Grammatika tuvinskogo yazıka. Fonetika i morfologiya, Moskva : Izdatel’stvo vostojnoy literaturı.

Ishakov, F. G., (1957). Tuvinskiy Yazık Oçerk po Fonetika, Moskova.

Sat, Ş.Ç., (1983).Amgı Tıva literaturlug dıl. Sintaksis (Sovremennıy tuvinskiy yazık, Sintaksis), Kızıl.

Sat, Ş.Ç., E.B. Salzınmaa, (1980). Amgı Tıva literaturlug dıl. Leksikologiya, fonetika, morfologiya  (Sovremennıy tuvinskiy yazık, Leksikologiya, fonetika, morfologiya), Kızıl.

Tenişev, E.R., (Ed.), (1968). Tuvinsko-russkiy slovar’, Moskva.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Saha/Tuva  Türkçesinde ses bilgisi, şekil bilgisi ve söz dizimi ile ilgili temel kavramlar

Saha/Tuva Türkçesinde kelime türleri, uygulamalar

Saha/Tuva Türkçesinde dilbilgisel türler, uygulamalar

Saha/Tuva Türkçesinde iyelik kategorisi, uygulamalar

Saha/Tuva Türkçesinde hal kategorisi, uygulamalar

Saha/Tuva Türkçesinde zaman kategorisi, uygulamalar

Saha/Tuva Türkçesinde kip ve görünüş, uygulamalar

Saha/Tuva Türkçesinde cümle türleri, uygulamalar

Saha/Tuva Türkçesinde cümle içinde ton, ezgi, uygulamalar

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.