KDT 105 Saha / Tuva Türkçesi I

 

Sınıf, Yarıyıl: 1. Sınıf, 1. Yarıyıl; Kredi: 4 Ulusal, 7 ECTS; Süre: 4 Saat

Dersin Dili: Saha/Tuva Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç.Dr.Fatih Kirişçioğlu

 

Ders Saha / Tuva Türkçesinin yazı ve ses bilgisini verir, yazı dilinin temel gramer yapılarını ve söz varlığını da kapsar. Öğrencinin okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerinin gelişmesine yoğunlaşır. Programa alınan çağdaş metinlerden ve Saha / Tuva sesli ve görsel yayınlarından örnekler sunar.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Saha Türkçesi

Böhtlingk, O. (1851). Über die Sprache der Jakuten, St Petersburg. Reprinted in Indiana University Publications, Uralic and Altaic Series 35, The Hague:Mouton. (Ru.: O Yazıke Yakutov, Novosibirsk, 1990.

Pekarskiy, E. K. (1907-1930). Slovar’ jakutskogo yazıka, St Petersburg, Leningrad:Akademiya Nauk.

Poppe, N. (1959) ‘Das Jakutische’, J. Deny et al. (eds) Philologiae Turcicae Fundamenta 1, Wiesbaden:Steiner, 671-84.

Ubryatova, E. I. (ed.) (1982) Grammatika sovremennogo jakutskogo literaturnogo yazıka, Moscow:Nauka.

Kirişçioğlu, F., (1994). Saha (Yakut) Türkçesi Grameri, Ankara.

Grammatika sovremennogo yakutskogo literaturnogo yazıka. Fonetika i morfologiya, Moskva: 1976.

D’yaçkovskiy N.D., (1971). Zvukovoy yakutskogo yazıka I, Vokalizm, Moskva.

D’yaçkovskiy N.D., (1977). Zvukovoy yakutskogo yazıka II, Konsonantizm, Moskva.

Russko-yakutskiy slovar’, Moskva 1968.

Sleptsov, P.A. (red.) (1972). Yakutsko-Russkiy slovar’, Moskva.

 

Tuva Türkçesi:

Ishakov, F. G. , A. A. Pal’mbah, (1961). Grammatika tuvinskogo yazıka. Fonetika i morfologiya, Moskva : Izdatel’stvo vostoçnoy literaturı.

Ishakov, F. G., (1957). Tuvinskiy Yazık Oçerk po Fonetika, Moskova.

Sat, Ş.Ç., (1983). Amgı Tıva literaturlug dıl. Sintaksis (Sovremennıy tuvinskiy yazık, Sintaksis), Kızıl.

Sat, Ş.Ç., E.B. Salzınmaa (1980). Amgı Tıva literaturlug dıl. Leksikologiya, fonetika, morfologiya  (Sovremennıy tuvinskiy yazık, Leksikologiya, fonetika, morfologiya), Kızıl.

Tenişev, E.R., (Ed.), (1968). Tuvinsko-russkiy slovar’, Moskva.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

Ders Konuları

Ses bilgisi ve ses bilimine dair temel kavramlar

Saha / Tuva alfabesi

Ses – yazım ilişkisi açısından Saha / Tuva alfabesi

Saha / Tuva Türkçesinin ses düzeni, uygulamalar

Saha / Tuva Türkçesinin temel biçim bilgisi, uygulamalar

Saha / Tuva Türkçesinin temel biçim bilgisi, temel söz dizimi özellikleri, uygulamalar

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.