KDT 102 Kuzey-Doğu Türk Toplulukları Edebiyatı Tarihi

 

Sınıf, Yarıyıl: 1. Sınıf, 2. Yarıyıl; Kredi: 3 Ulusal, 3 ECTS; Süre: 3 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Yrd.Doç.Dr.Gülsüm Killi

 

Kuzey-doğu Sibirya Türk topluluklarının Çingiz dönemi ve sonrası edebî durumunu tanıtır, Yeni Türkçe dönemi Kuzey- -doğu Sibirya Türklerine ait yazılı kaynakları da kapsar.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

 

Arıkoğlu, E. (2003), Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları  Antolojisi (Nesir-Nazım), 25.cilt. Hakas Edebiyatı, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay.

Borgoyakov, M.I., (1981).İstoçniki i istorii izuçeniya Xakasskogo yazıka, Abakan.

Davletov, T. (2005), Destanlaşan Kadın Kahraman Huban Arığ, Ankara.

Dilek, İ. (2003), Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım), 24.cilt. Altay Edebiyatı, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay.

Forsyt, J., A, (1994).  History of the Peoples of Siberia, Cambridge: Cambridge University Pres.

Kaluzinsky, S., (1965). “Die Jakutische Literatur”, PhTF, c. II, Wiesbaden.

Kalzan, A.K., (1982).Tıva Lieratura 8-10, Kızıl.

Kazımoğlu, S.,(1997). Türk Toplulukları Edebiyatı, s. II, Ankara.

Killi, G., (2004), “Hakas Edebi Dilinin Bugünkü Problemleri”, V. Uluslar arası Türk Dil Kurultayı Bildirileri II, 20-26 Eylül 2004, Ankara, 1955-1964.

Killi, G., (2004). “İlk Hakas Yazarlarından A. Kobyakov ve  “Vaftiz” Hikayesi”, Bilig, Kış 2004, S.28, Ankara, 117-136.

Kindikova, N.M., (1992). Altay Literatura, Gorno-Altaysk.

Maksimova, P.V.,(1994).Yakutskaya Literatura, Yakutsk 1994.

Naskali, E.Gürsoy (1999), Altay Destanı Maaday Kara, İstanbul: YKY.

Okladnikov, A.P., (1970).  Yakutia/Before in incorporation into the Russian State, Montreal-London.

Surazakov, S.S., (1995). Altay Literatura, Gorno-Altaysk.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

Ders Konuları

Çingiz dönemi Kuzey-doğu Sibirya Türk topluluklarında edebî durum

Çingiz sonrası dönemde Kuzey-doğu Sibirya Türk topluluklarında edebî durum

Yeni Türkçe döneminde Kuzey-doğu Sibirya Türk topluluklarında sosyal, kültürel ve siyasî durum

Kuzey-doğu Sibirya Türklerinin edebiyatının kaynaklarına giriş

Sibirya Türk Topluluklarının edebiyatının kaynaklarında kullanılan alfabeler ve fonemik sistemi

Kuzey-doğu Sibirya Türklerinin edebiyatının kaynakları

Yeni Türkçe döneminde Rus-Ortodoks misyon külliyatı

Sovyet dönemine kadar Kuzey-doğu Sibirya  Türklerinin edebiyatı

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.