ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

KUZEY-DOĞU (SAHA (YAKUT) - TUVA-HAKAS-ALTAY) TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI AD.

 

T: Teorik       U: Uygulama               Z/S : Zorunlu/Seçmeli

 

1. SINIF 1. YARI YIL

Ders

Kodu

 

Ders Adı

Dersi Veren Öğretim Üyesinin Unvanı Adı Soyadı

Ön Koşul Dersin Kodu

Kontenjan Sayısı

Z/S

Verilen Program

 Ulusal Kredi

ECTS

T

U

Toplam

 

Yabancı Dil

-

-

-

Z

4

-

4

4

1

 

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi

-

-

-

Z

2

-

2

2

1

 

Türk Dili

-

-

-

Z

2

-

2

2

1

 

Resim/Müzik

-

-

-

S

-

-

-

-

1

 

Beden Eğitimi

-

-

-

S

-

-

-

-

1

Zorunlu Dersler

ÇTL101

Eski Yazı I

Doç.Dr. Abdullah Gündoğdu

 

60

Z

3

-

3

3

4

ÇTL103

Türk Dil Bilimine Giriş

 

Doç.Dr. Jale Demirci

 

60

Z

3

-

3

3

3

ÇTL105

Türk Dili Tarihi I

 

Prof.Dr.F.Sema Barutcu-Özönder

 

60

Z

2

-

2

2

3

KDT103

Hakas/Altay Türkçesi I

Yrd.Doç.Dr. Gülsüm Killi

 

15

Z

4

-

4

4

7

KDT105

Saha/Tuva Türkçesi I

Doç.Dr.Fatih Kirişçioğlu

 

15

Z

4

-

4

4

6

 

Seçmeli Ders Kredi Toplamı

S

4

 

4

4

4

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

28

30

Seçmeli Dersler

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

ÇTL107

Arap Harfli Türkçe Metinleri Okuma - Anlama I

Doç.Dr. Abdullah Gündoğdu

 

60

S

2

-

2

2

3

KDT107

Kuzey-doğu Diyalekt Alanı I

Yrd.Doç.Dr.Gülsüm Killi

 

15

S

2

-

2

2

1

ÇTL109

Eski Türk Yazı Dili

Prof. Dr. F. Sema Barutcu Özönder

 

60

S

2

-

2

2

3

 

 

 

 

 

1. SINIF 2. YARI YIL

 

Ders

Kodu

 

Ders Adı

Dersi Veren Öğretim Üyesinin Unvanı Adı Soyadı

Ön Koşul Dersin Kodu

Kontenjan Sayısı

Z/S

Verilen Program

 Ulusal Kredi

ECTS

T

U

Toplam

 

Yabancı Dil

-

-

-

Z

4

-

4

4

1

 

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi

-

-

-

Z

2

-

2

2

1

 

Türk Dili

-

-

-

Z

2

-

2

2

1

 

Resim/Müzik

-

-

-

S

-

-

-

-

1

 

Beden Eğitimi

-

-

-

S

-

-

-

-

1

Zorunlu Dersler

ÇTL 102

Eski Yazı II

Doç.Dr. Abdullah Gündoğdu

 

60

Z

3

-

3

3

4

ÇTL 104

Türk Dili Tarihi II

Prof.Dr.F.Sema Barutcu-Özönder

 

60

Z

2

-

2

2

4

KDT102

Kuzey-doğu Türk Toplulukları Edebiyatı Tarihi

Yrd. Doç.Dr. Gülsüm Killi

 

15

Z

3

-

3

3

3

KDT104

Hakas/Altay Türkçesi II

Yrd. Doç.Dr. Gülsüm Killi

KDT103

15

Z

4

-

4

4

6

KDT106

Saha/Tuva Türkçesi II

Doç.Dr.Fatih Kirişçioğlu

KDT105

15

Z

4

-

4

4

6

 

Seçmeli Ders Kredi Toplamı

S

4

-

4

4

4

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

28

30

Seçmeli Dersler

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

ÇTL106

Arap Harfli Türkçe Metinleri Okuma - Anlama II

Doç.Dr. Abdullah Gündoğdu

 

60

S

2

-

2

2

2

KDT108

Kuzey-doğu Diyalekt Alanı II

Yrd. Doç.Dr. Gülsüm Killi

 

15

S

2

-

2

2

2

ÇTL108

Türk Dil Bilimi

Doç.Dr. Jale Demirci

 

60

S

2

-

2

2

2

 

 

 

 

2. SINIF 1. YARI YIL

 

Ders

Kodu

 

Ders Adı

Dersi Veren Öğretim Üyesinin Unvanı Adı Soyadı

Ön Koşul Dersin Kodu

Kontenjan Sayısı

Z/S

Verilen Program

 Ulusal Kredi

ECTS

T

U

Toplam

 

Yabancı Dil

-

-

-

Z

4

-

4

4

1

Zorunlu Dersler

ÇTL201

Türk Kültürü Araştırmaları

Prof.Dr. M.Cihat Özönder

 

60

Z

3

-

3

3

4

KDT201

Hakas/Altay Türkçesi III

Yrd.Doç.Dr.Gülsüm Killi

KDT104

15

Z

5

-

5

5

8

KDT203

Saha/TuvaTürkçesi III

Doç.Dr. Fatih Kirişçioğlu

KDT106

15

Z

5

-

5

5

8

KDT205

Kuzey-doğu Türk Lehçelerinin Tarihi I      

Yrd.Doç.Dr.Gülsüm Killi

 

15

Z

2

-

2

2

4

 

Seçmeli Ders Kredi Toplamı

S

5

 

5

5

5

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

24

30

Seçmeli Dersler

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

ÇTL203

Türk Dil İlişkileri

Prof.Dr.F.Sema Barutcu Özönder

 

60

S

2

-

2

2

2

KDT207

Şor Türkçesi

Yrd. Dr.Gülsüm Killi

 

15

S

3

-

3

3

3

 

 

 

 

2. SINIF 2. YARI YIL

 

Ders

Kodu

 

Ders Adı

Dersi Veren Öğretim Üyesinin Unvanı Adı Soyadı

Ön Koşul Dersin Kodu

Kontenjan Sayısı

Z/S

Verilen Program

 Ulusal Kredi

ECTS

T

U

Toplam

 

Yabancı Dil

-

-

-

Z

4

-

4

4

1

Zorunlu Dersler

ÇTL202

Türk Dilinin Tarihsel ve Karşılaştırmalı Ses Bilgisi

Prof.Dr.F. Sema Barutcu Özönder

 

60

Z

4

-

4

4

4

ÇTL204

Türk Tarihine Giriş

Prof.Dr.Saadettin Gömeç

 

60

Z

4

-

4

4

4

KDT202

Hakas/Altay Türkçesi IV

Yrd.Doç.Dr.Gülsüm Killi

KDT201

15

Z

4

-

4

4

8

KDT204

Saha/Tuva Türkçesi IV

Doç.Dr.Fatih Kirişçioğlu Killi

KDT203

15

Z

4

-

4

4

8

KDT206

Kuzey-doğu Türk Dil İlişkileri

Yrd.Doç.Dr.Gülsüm Killi

 

15

Z

2

-

2

2

2

 

Seçmeli Ders Kredi Toplamı

S

2

 

2

2

2

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

24

30

Seçmeli Dersler

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

KDT208

Kuzey-doğu Türk Lehçelerinin Tarihi II

Yrd.Doç.Dr.Gülsüm Killi

 

15

S

2

-

2

2

2

KDT210

Tofalar ve Dilleri

Yrd.Doç.Dr.Gülsüm Killi

 

15

S

2

-

2

2

2

 

 

 

 

3. SINIF 1. YARI YIL

 

Ders

Kodu

 

Ders Adı

Dersi Veren Öğretim Üyesinin Unvanı Adı Soyadı

Ön Koşul Dersin Kodu

Kontenjan Sayısı

Z/S

Verilen Program

 Ulusal Kredi

ECTS

T

U

Toplam

Zorunlu Dersler

ÇTL301

Türk Dilinin Tarihsel ve Karşılaştırmalı Şekil Bilgisi

Prof.Dr.F.Sema Barutcu Özönder

 

60

Z

3

-

3

3

4

 

ÇTL303

Türk Halk Edebiyatı

 

Doç.Dr.Melek Erdem

 

60

Z

3

-

3

3

4

 

ÇTL305

Sovyet Dönemi Türk Edebiyatlarında Edebi Akımlar

Doç.Dr.Zeynep Günal

 

60

Z

2

-

2

2

3

KDT301

Hakas/Altay Türkçesi V

Yrd.Doç.Dr.Gülsüm Killi

KDT202

15

Z

4

-

4

4

7

KDT303

Saha/Tuva Türkçesi V

Doç.Dr.Fatih Kirişçioğlu

KDT204

15

Z

4

-

4

4

7

KDT305

Sibirya Tarihi

Prof.Dr. Saadettin Gömeç

 

30

Z

2

-

2

2

3

 

Seçmeli Ders Kredi Toplamı

S

2

 

2

2

2

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

20

30

Seçmeli Dersler

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

KDT307

Dolganlar ve Dilleri

Yrd.Doç.Dr.Gülsüm Killi

 

15

S

2

-

2

2

2

KDT309

Tuva Cumhuriyeti

Prof.Dr. Saadettin Gömeç

 

30

S

2

-

2

2

2

KDT311

Hakas Cumhuriyeti

Prof.Dr. Saadettin Gömeç

 

30

S

2

-

2

2

2

 

 

 

 

3. SINIF 2. YARI YIL

 

 

Ders

Kodu

 

Ders Adı

Dersi Veren Öğretim Üyesinin Unvanı Adı Soyadı

Ön Koşul Dersin Kodu

Kontenjan Sayısı

Z/S

Verilen Program

 Ulusal Kredi

ECTS

T

U

Toplam

Zorunlu Dersler

ÇTL302

Türk Diyalektolojisine Giriş

Yrd.Doç.Dr.Gülsüm Killi

 

60

Z

3

-

3

3

3

ÇTL304

Sovyet Dönemi Dil Siyaseti

Yrd.Doç.Dr. Gülsüm Killi

 

60

Z

2

-

2

2

3

KDT302

Kuzey-doğu Türk Lehçeleri Söz Varlığı

Yrd.Doç.Dr. Gülsüm Killi

 

15

Z

3

-

3

3

4

KDT304

Hakas/Altay Türkçesi VI

Yrd.Doç.Dr. Gülsüm Killi

KDT301

15

Z

3

-

3

3

5

KDT306

Saha/Tuva Türkçesi VI

Doç.Dr.Fatih Kirişçioğlu

KDT303

15

Z

3

-

3

3

5

KDT308

Çağdaş Saha/Tuva Edebiyatı

Doç.Dr.Fatih Kirişçioğlu

 

15

Z

2

-

2

2

4

KDT310

Çağdaş Hakas/Altay Edebiyatı

Yrd.Doç.Dr.Gülsüm Killi

 

15

Z

2

-

2

2

4

 

Seçmeli Ders Kredi Toplamı

S

2

 

2

2

2

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

20

30

Seçmeli Dersler

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

KDT312

Sibirya Alan Araştırmalarının Kaynakları

Yrd.Doç.Dr.Gülsüm Killi

 

15

S

2

-

2

2

4

 

 

 

 

4. SINIF 1. YARI YIL

 

Ders

Kodu

 

Ders Adı

Dersi Veren Öğretim Üyesinin Unvanı Adı Soyadı

Ön Koşul Dersin Kodu

Kontenjan Sayısı

Z/S

Verilen Program

 Ulusal Kredi

ECTS

T

U

Toplam

Zorunlu Dersler

ÇTL401

Türk Dilinin Söz Varlığı

Doç.Dr.Melek Erdem

 

60

Z

2

-

2

2

3

ÇTL403

Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkileri

Doç.Dr.Abdullah Gündoğdu

 

60

Z

2

-

2

2

3

ÇTL405

Türk - Rus İlişkileri

Doç.Dr.Abdullah Gündoğdu

 

60

Z

2

-

2

2

3

ÇTL407

Rus Oryantalizmi

Prof.Dr.F.Sema Barutcu Özönder

 

60

Z

2

-

2

2

3

KDT401

Hakas/Altay Diyalektolojisi

Yrd.Doç.Dr.Gülsüm Killi

 

15

Z

4

-

4

4

7

KDT403

Güney-doğu Sibirya Türk Halk Edebiyatı

Yrd.Doç.Dr.Gülsüm Killi

 

15

Z

4

-

4

4

7

 

Seçmeli Ders Kredi Toplamı

S

4

 

4

4

4

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

20

30

Seçmeli Dersler

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

KDT405

Dağlık Altay Cumhuriyeti

Prof.Dr. Saadettin Gömeç

 

30

S

2

-

2

2

2

KDT407

Saha Cumhuriyeti

Prof.Dr. Saadettin Gömeç

 

30

S

2

-

2

2

2

 

 

 

 

4. SINIF 2. YARIYIL

 

Ders

Kodu

 

Ders Adı

Dersi Veren Öğretim Üyesinin Unvanı Adı Soyadı

Ön Koşul Dersin Kodu

Kontenjan Sayısı

Z/S

Verilen Program

 Ulusal Kredi

ECTS

T

U

Toplam

Zorunlu Dersler

ÇTL402

Türk Dünyasının Sosyo- Kültürel Yapısı

Prof.Dr. Cihat Özönder

 

60

Z

3

-

3

3

3

ÇTL404

Türk-Çin İlişkileri

Prof.Dr.Saadettin Gömeç

 

60

Z

2

-

2

2

2

ÇTL406

Türk Dünyasında Fikir Hareketleri

Prof.Dr.F.Sema Barutcu Özönder

 

60

Z

2

-

2

2

2

ÇTL408

Türk Anlam Bilimi

Doç.Dr. Melek Erdem

 

60

Z

2

-

2

2

2

ÇTL410

Türk İnanç Sistemleri

Prof.Dr.Saadettin Gömeç

 

60

Z

2

-

2

2

2

KDT402

Saha/Tuva Diyalektolojisi

Doç.Dr.Fatih Kirişçioğlu

 

15

Z

3

-

3

3

7

KDT404

Saha Halk Edebiyatı

Doç.Dr.Fatih Kirişçioğlu

 

15

Z

3

-

3

3

6

KDTTEZ

Bitirme Ödevi

 

 

15

Z

-

2

2

1

4

 

Seçmeli Ders Kredi Toplamı

S

2

 

2

2

2

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

20

30

Seçmeli Dersler

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

KDT406

Saha/Tuva Araştırmaları

Doç.Dr.Fatih Kirişçioğlu

 

15

S

2

-

2

2

2

KDT408

Hakas/Altay Araştırmaları

Yrd.Doç.Dr.Gülsüm Killi

 

15

S

2

-

2

2

2

 

 

T: Teorik        U: Uygulama              Z/S : Zorunlu/Seçmeli