ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

KUZEY-BATI (KIPÇAK) TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI AD

 

T: Teorik       U: Uygulama              Z/S : Zorunlu/Seçmeli

 

 

1. SINIF 1. YARI YIL

Ders

Kodu

Ders Adı

Dersi Veren Öğretim Unvanı Adı Soyadı Üyesinin

Ön Koşul Dersin Kodu

Kontenjan Sayısı

Z/S

Verilen Program

 Ulusal Kredi

ECTS

T

U

Toplam

 

Yabancı Dil

-

-

-

Z

4

-

4

4

1

 

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi

-

-

-

Z

2

-

2

2

1

 

Türk Dili

-

-

-

Z

2

-

2

2

1

 

Resim/Müzik

-

-

-

S

-

-

-

-

1

 

Beden Eğitimi

-

-

-

S

-

-

-

-

1

Zorunlu Dersler

ÇTL101

Eski Yazı I

Doç. Dr. Abdullah Gündoğdu 

 

60

Z

3

 

3

3

4

ÇTL103

Türk Dil Bilimine Giriş

 

Doç. Dr. Jale Demirci

 

60

Z

3

 

3

3

3

ÇTL105

Türk Dili Tarihi I

 

Prof. Dr. F.  Sema Barutcu Özönder

 

60

Z

2

 

2

2

3

KBT101

Kırgız/Kazak Türkçesi I

Doç. Dr. Gülzura Cumakunova

 

15

Z

4

 

4

4

7

KBT103

Tatar/Başkurt Türkçesi I

Doç. Dr. Ufuk Tavkul

 

15

Z

4

 

4

4

6

 

Seçmeli Ders Kredi Toplamı

S

4

 

4

4

4

 

GENEL TOPLAM

 

28

0

28

28

30

Seçmeli Dersler

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

ÇTL107

Arap Harfli Türkçe Metinleri Okuma - Anlama I

Doç. Dr. Abdullah Gündoğdu

 

60

S

2

 

2

2

3

KBT105

Kıpçak Diyalekt Alanı I

Prof. Dr. F.  Sema Barutcu Özönder

 

15

S

2

 

2

2

1

ÇTL109

Eski Türk Yazı Dili

Prof. Dr. F.  Sema Barutcu Özönder

 

60

S

2

 

2

2

3

 

 

 

 

1. SINIF  2. YARI YIL

Ders

Kodu

Ders Adı

Dersi Veren Öğretim Unvanı Adı Soyadı Üyesinin

Ön Koşul Dersin Kodu

Kontenjan Sayısı

Z/S

Verilen Program

 Ulusal Kredi

ECTS

T

U

Toplam

 

Yabancı Dil

-

-

-

Z

4

-

4

4

1

 

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi

-

-

-

Z

2

-

2

2

1

 

Türk Dili

-

-

-

Z

2

-

2

2

1

 

Resim/Müzik

-

-

-

S

-

-

-

-

1

 

Beden Eğitimi

-

-

-

S

-

-

-

-

1

Zorunlu Dersler

ÇTL102

Eski Yazı II

Doç. Dr. Abdullah Gündoğdu

 

60

Z

3

 

3

3

4

ÇTL104

Türk Dili Tarihi II

Prof. Dr. F.  Sema Barutcu Özönder

 

60

Z

2

 

2

2

4

KBT102

Kıpçak Edebiyatı Tarihi

Doç. Dr. Ufuk Tavkul

 

15

Z

3

 

3

3

3

KBT104

Kırgız/Kazak Türkçesi II

Doç. Dr. Gülzura Cumakunova

KBT101

15

Z

4

 

4

4

6

KBT106

Tatar/Başkurt Türkçesi II

Doç. Dr. Ufuk Tavkul

KBT103

15

Z

4

 

4

4

6

 

Seçmeli Ders Kredi Toplamı

S

4

 

4

4

4

 

GENEL TOPLAM

 

28

0

28

28

30

Seçmeli Dersler

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

ÇTL106

Arap Harfli Türkçe Metinleri Okuma - Anlama II

Doç. Dr. Abdullah Gündoğdu

 

60

S

2

 

2

2

2

KBT108

Kıpçak Diyalekt Alanı II

Prof. Dr. F.  Sema Barutcu Özönder

 

15

S

2

 

2

2

2

ÇTL108

Türk Dil Bilimi

Doç. Dr. Jale Demirci

 

60

S

2

 

2

2

2

 

 

 

 

2. SINIF 1. YARI YIL

Ders

Kodu

Ders Adı

Dersi Veren Öğretim Unvanı Adı Soyadı Üyesinin

Ön Koşul Dersin Kodu

Kontenjan Sayısı

Z/S

Verilen Program

 Ulusal Kredi

ECTS

T

U

Toplam

 

Yabancı Dil

-

-

-

Z

4

-

4

4

1

Zorunlu Dersler

ÇTL201

Türk Kültürü Araştırmaları

 

Prof. Dr. M. Cihat Özönder

 

60

Z

3

 

3

3

4

KBT201

Kırgız/Kazak Türkçesi III

Doç. Dr. Gülzura

Cumakunova

KBT104

15

Z

5

 

5

5

8

KBT203

Tatar/Başkurt Türkçesi III

Yard. Doç. Dr. Paşa Yavuzarslan

KBT106

15

Z

5

 

5

5

8

KBT205

Tarihsel Kıpçak Türkçesi I

Doç. Dr. Ufuk Tavkul

 

15

Z

2

 

2

2

4

 

Seçmeli Ders Kredi Toplamı

S

5

 

5

5

5

 

GENEL TOPLAM

 

24

0

24

24

30

Seçmeli Dersler

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

ÇTL203

Türk Dil İlişkileri

Prof. Dr. F. Sema Barutcu Özönder

 

60

S

2

 

2

2

2

KBT207

Karaçay-Balkar Türkçesi I

Doç. Dr. Ufuk Tavkul

 

15

S

3

 

3

3

3

KBT209

İdil-Ural Türkleri

Prof. Dr. Saadettin Gömeç

 

30

S

2

 

2

2

2

 

 

 

 

2. SINIF 2. YARI YIL

Ders

Kodu

Ders Adı

Dersi Veren Öğretim Unvanı Adı Soyadı Üyesinin

Ön Koşul Dersin Kodu

Kontenjan Sayısı

Z/S

Verilen Program

 Ulusal Kredi

ECTS

T

U

Toplam

 

Yabancı Dil

-

-

-

Z

4

-

4

4

1

Zorunlu Dersler

ÇTL202

Türk Dilinin Tarihsel ve Karşılaştırmalı Ses Bilgisi

Prof. Dr. F. Sema Barutcu Özönder

 

60

Z

4

 

4

4

4

ÇTL204

Türk Tarihine Giriş

Prof. Dr. Saadettin Gömeç

 

60

Z

4

 

4

4

4

KBT202

Kırgız/Kazak Türkçesi IV

Doç. Dr. Gülzura Cumakunova

KBT201

15

Z

4

 

4

4

8

KBT204

Tatar/Başkurt Türkçesi IV

Yard. Doç. Dr. Paşa Yavuzarslan

KBT203

15

Z

4

 

4

4

8

KBT206

Kıpçak Dil İlişkileri

Doç. Dr. Gülzura Cumakunova

 

15

Z

2

 

2

2

3

 

Seçmeli Ders Kredi Toplamı

S

2

 

2

2

2

 

GENEL TOPLAM

 

24

0

24

24

30

Seçmeli Dersler

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

KBT208

Tarihsel Kıpçak Türkçesi II

Doç. Dr. Ufuk Tavkul

 

15

S

2

 

2

2

2

KBT210

Karaçay - Balkar Türkçesi II

Doç. Dr. Ufuk Tavkul

KBT207

15

S

2

 

2

2

2

KBT212

Karayim Türkleri ve Dilleri

Doç. Dr. Ufuk Tavkul

 

15

S

2

 

2

2

2

KBT214

Kırım Türkleri ve Dilleri

Doç. Dr. Ufuk Tavkul

 

15

S

2

 

2

2

2

 

 

 

 

3. SINIF 1. YARI YIL

Ders

Kodu

Ders Adı

Dersi Veren Öğretim Unvanı Adı Soyadı Üyesinin

Ön Koşul Dersin Kodu

Kontenjan Sayısı

Z/S

Verilen Program

 Ulusal Kredi

ECTS

T

U

Toplam

Zorunlu Dersler

ÇTL301

Türk Dilinin Tarihsel ve Karşılaştırmalı Şekil Bilgisi

Prof. Dr. F. Sema Barutcu Özönder

 

60

Z

3

 

3

3

4

ÇTL303

Türk Halk Edebiyatı

Doç. Dr. Melek Erdem

 

60

Z

3

 

3

3

4

ÇTL305

Sovyet Dönemi Türk Edebiyatlarında Edebi Akımlar

Doç. Dr. Zeynep Günal

 

60

Z

2

 

2

2

3

KBT301

Kırgız/Kazak Türkçesi V

Doç. Dr. Gülzura Cumakunova

KBT202

15

Z

4

 

4

4

7

KBT303

Tatar/Başkurt Türkçesi V

Yard. Doç. Dr. Paşa Yavuzarslan

KBT204

15

Z

4

 

4

4

7

KBT305

Kıpçak Türkleri Tarihi

Prof. Dr. Saadettin Gömeç

 

30

Z

2

 

2

2

3

 

Seçmeli Ders Kredi Toplamı

S

2

 

2

2

2

 

GENEL TOPLAM

 

20

0

20

20

30

Seçmeli Dersler

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

KBT307

Tarihsel Kıpçak Türkçesi III

Doç. Dr. Ufuk Tavkul

 

15

S

2

 

2

2

2

KBT309

Kumuk Türkleri ve Dilleri

Doç. Dr. Ufuk Tavkul

 

15

S

2

 

2

2

2

KBT311

Karakalpak Türkleri ve Dilleri

Doç. Dr. Ufuk Tavkul

 

15

S

2

 

2

2

2

 

 

 

 

3. SINIF 2. YARI YIL

Ders

Kodu

Ders Adı

Dersi Veren Öğretim Unvanı Adı Soyadı Üyesinin

Ön Koşul Dersin Kodu

Kontenjan Sayısı

Z/S

Verilen Program

 Ulusal Kredi

ECTS

T

U

Toplam

Zorunlu Dersler

ÇTL302

Türk Diyalektolojisine Giriş

Yard. Doç. Dr. Gülsüm Killi

 

60

Z

3

 

3

3

3

ÇTL304

Sovyet Dönemi Dil Siyaseti

Yard. Doç. Dr. Gülsüm Killi

 

60

Z

2

 

2

2

3

KBT302

Kuzey-batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri Söz Varlığı

Doç. Dr. Ufuk Tavkul

 

15

Z

3

 

3

3

4

KBT304

Kırgız/Kazak Türkçesi VI

Doç. Dr. Gülzura Cumakunova

KBT301

15

Z

3

 

3

3

5

KBT306

Tatar/Başkurt Türkçesi VI

Yard. Doç. Dr. Paşa Yavuzarslan

KBT303

15

Z

3

 

3

3

5

KBT308

Çağdaş Tatar/Başkurt Edebiyatı

Yard. Doç. Dr. Paşa Yavuzarslan

 

15

Z

2

 

2

2

4

KBT310

Çağdaş Kırgız/Kazak Edebiyatı

Doç. Dr. Gülzura Cumakunova

 

15

Z

2

 

2

2

4

 

Seçmeli Ders Kredi Toplamı

S

2

 

2

2

2

 

GENEL TOPLAM

 

20

0

20

20

30

Seçmeli Dersler

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

KBT312

Kuzey-batı (Kıpçak) Alan Araştırmalarının Kaynakları

Prof. Dr. F. Sema Barutcu Özönder

 

15

S

2

 

2

2

2

KBT314

Nogay Türkleri ve Dilleri

Doç. Dr. Ufuk Tavkul

 

15

S

2

 

2

2

2

 

 

 

 

4. SINIF 1. YARIYIL

Ders

Kodu

Ders Adı

Dersi Veren Öğretim Unvanı Adı Soyadı Üyesinin

Ön Koşul Dersin Kodu

Kontenjan Sayısı

Z/S

Verilen Program

 Ulusal Kredi

ECTS

T

U

Toplam

Zorunlu Dersler

ÇTL401

Türk Dilinin Söz Varlığı

 

Doç. Dr. Melek Erdem

 

60

Z

2

 

2

2

3

ÇTL403

Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkileri

 

Doç. Dr. Abdullah Gündoğdu

 

60

Z

2

 

2

2

3

ÇTL405

Türk - Rus İlişkileri

Doç. Dr. Abdullah Gündoğdu

 

60

Z

2

 

2

2

3

ÇTL407

Rus Oryantalizmi

Prof. Dr. F. Sema Barutcu Özönder

 

60

Z

2

 

2

2

3

KBT401

Kırgız/Kazak Diyalektolojisi

Doç. Dr. Gülzura Cumakunova

 

15

Z

3

 

3

3

5

KBT403

Kırgız/Kazak Halk Edebiyatı

Doç. Dr. Gülzura Cumakunova

 

15

Z

3

 

3

3

5

KBT405

Kafkasya-Kıpçak Çevresi Türk Halk Edebiyatı I

Doç. Dr. Ufuk Tavkul

 

15

Z

2

 

2

2

4

 

Seçmeli Ders Kredi Toplamı

S

4

 

4

4

4

 

GENEL TOPLAM

 

20

0

20

20

30

Seçmeli Dersler

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

KBT407

Kafkasya - Kıpçak Çevresi Türk Toplulukları

Doç. Dr. Ufuk Tavkul

 

15

S

2

 

2

2

2

KBT409

Kırgızistan Cumhuriyeti

Prof. Dr. Saadettin Gömeç

 

30

S

2

 

2

2

2

KBT411

Kazakistan Cumhuriyeti

Doç. Dr. Abdullah Gündoğdu

 

30

S

2

 

2

2

2

KBT413

Güney-batı Sibirya Tatarları ve Dilleri

Prof. Dr. F. Sema Barutcu Özönder

 

15

S

2

 

2

2

2

 

 

 

 

4. SINIF 2. YARI YIL

 

Ders

Kodu

Ders Adı

Dersi Veren Öğretim Unvanı Adı Soyadı Üyesinin

Ön Koşul Dersin Kodu

Kontenjan Sayısı

Z/S

Verilen Program

 Ulusal Kredi

ECTS

T

U

Toplam

Zorunlu Dersler

ÇTL402

Türk Dünyasının Sosyo- Kültürel Yapısı

Prof. Dr. M. Cihat Özönder

 

60

Z

3

 

3

3

3

ÇTL404

Türk-Çin İlişkileri

Prof. Dr. Saadettin Gömeç

 

60

Z

2

 

2

2

2

ÇTL406

Türk Dünyasında Fikir Hareketleri

Prof. Dr. F. Sema Barutcu Özönder

 

60

Z

2

 

2

2

2

ÇTL408

Türk Anlam Bilimi

Doç. Dr. Melek Erdem

 

60

Z

2

 

2

2

2

ÇTL410

Türk İnanç Sistemleri

Prof. Dr. Saadettin Gömeç

 

60

Z

2

 

2

2

2

KBT402

Tatar/Başkurt Diyalektolojisi

Prof. Dr. F. Sema Barutcu Özönder

 

15

Z

3

 

3

3

7

KBT406

Tatar/Başkurt Halk Edebiyatı

Yard. Doç. Dr. Paşa Yavuzarslan

 

15

Z

3

 

3

3

6

KBTTEZ

Bitirme Ödevi

 

 

15

Z

 

2

2

1

4

 

Seçmeli Ders Kredi Toplamı

S

2

 

2

2

2

 

GENEL TOPLAM

 

19

2

21

20

30

Seçmeli Dersler

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

KBT408

Kırgız/Kazak Araştırmaları

Doç. Dr. Gülzura Cumakunova

 

15

S

2

 

2

2

2

KBT410

Tatar/Başkurt Araştırmaları

Prof.Dr. F. Sema Barutcu Özönder

 

15

S

2

 

2

2

2

KBT412

Kafkasya - Kıpçak Çevresi Türk Halk Edebiyatı II

Doç. Dr. Ufuk Tavkul

 

15

S

2

 

2

2

2

 

 

 

T: Teorik     U: Uygulama             Z/S : Zorunlu/Seçmeli