ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
GÜNEY-DOĞU (TÜRKİSTAN-UYGUR) TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI AD

 

T: Teorik         U: Uygulama Z/S : Zorunlu/Seçmeli

 

 

 

1. SINIF 1. YARI YIL

 

 

Ders

Kodu

 

Ders Adı

Dersi Veren Öğretim Üyesinin Unvanı Adı Soyadı

Ön Koşul Dersin Kodu

Kontenjan Sayısı

Z/S

Verilen Program

 Ulusal Kredi

ECTS

T

U

Toplam

 

Yabancı Dil

-

-

-

Z

4

-

4

4

1

 

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi

-

-

-

Z

2

-

2

2

1

 

Türk Dili

-

-

-

Z

2

-

2

2

1

 

Resim/Müzik

-

-

-

S

-

-

-

-

1

 

Beden Eğitimi

-

-

-

S

-

-

-

-

1

Zorunlu Dersler

ÇTL101

Eski Yazı I

Doç.Dr. Abdullah Gündoğdu

 

60

Z

3

-

3

3

4

ÇTL103

Türk Dil Bilimine Giriş

Doç.Dr. Jale Demirci

 

60

Z

3

-

3

3

3

ÇTL 105

Türk Dili Tarihi I

 

Prof.Dr.F.Sema Barutcu Özönder

 

60

Z

2

-

2

2

3

GDT 101

Özbek Türkçasi I

Yard. Doç.Dr. Aynur Öz Özcan

 

15

Z

4

-

4

4

7

GDT 103

Uygur Türkçesi I

Yard. Doç.Dr. Erkin Emet

 

15

Z

4

-

4

4

6

 

Seçmeli Ders Kredi Toplamı

S

4

 

4

4

4

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

28

30

Seçmeli Dersler

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

ÇTL 107

Arap Harfli Türkçe Metinleri Okuma - Anlama I

Doç.Dr. Abdullah Gündoğdu

 

60

S

2

-

2

2

3

GDT 105

Güney-doğu (Uygur-Karluk) Diyalekt Alanı

Yard. Doç.Dr. Aynur Öz Özcan

 

15

S

2

-

2

2

1

ÇTL 109

Eski Türk Yazı Dili

Prof. Dr. F. Sema Barutcu Özönder

 

60

S

2

-

2

2

3

 

 

 

 

1. SINIF 2. YARI YIL

 

Ders

Kodu

 

Ders Adı

Dersi Veren Öğretim Üyesinin Unvanı Adı Soyadı

Ön Koşul Dersin Kodu

Kontenjan Sayısı

Z/S

Verilen Program

 Ulusal Kredi

ECTS

T

U

Toplam

 

Yabancı Dil

-

-

-

Z

4

-

4

4

1

 

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi

-

-

-

Z

2

-

2

2

1

 

Türk Dili

-

-

-

Z

2

-

2

2

1

 

Resim/Müzik

-

-

-

S

-

-

-

-

1

 

Beden Eğitimi

-

-

-

S

-

-

-

-

1

Zorunlu Dersler

ÇTL 102

Eski Yazı II

Doç.Dr. Abdullah Gündoğdu

 

60

Z

3

-

3

3

4

ÇTL 104

Türk Dili Tarihi II

Prof.Dr. F.Sema Barutcu Özönder

 

60

Z

2

-

2

2

4

GDT102

Türkistan Edebiyatı Tarihi

Doç.Dr. Ufuk Tavkul

 

30

Z

3

-

3

3

3

GDT104

Özbek Türkçesi II

Yard. Doç.Dr. Aynur Öz Özcan

GDT101

15

Z

4

-

4

4

6

GDT106

Uygur Türkçesi II

Yard. Doç.Dr. Erkin Emet

GDT103

15

Z

4

-

4

4

6

 

Seçmeli Ders Kredi Toplamı

S

4

 

4

4

4

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

28

30

Seçmeli Dersler

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

ÇTL106

Arap Harfli Türkçe Metinleri Okuma - Anlama II

Doç.Dr. Abdullah Gündoğdu

 

60

S

2

-

2

2

2

ÇTL108

Türk Dil Bilimi

Doç.Dr. Jale Demirci

 

60

S

2

-

2

2

2

 

 

 

 

2. SINIF 1. YARI YIL

 

Ders

Kodu

 

Ders Adı

Dersi Veren Öğretim Unvanı Adı Soyadı Üyesinin

Ön Koşul Dersin Kodu

Kontenjan Sayısı

Z/S

Verilen Program

 Ulusal Kredi

ECTS

T

U

Toplam

 

Yabancı Dil

-

-

-

Z

4

-

4

4

1

Zorunlu Dersler

ÇTL201

Türk Kültürü Araştırmaları

Prof.Dr. M.Cihat Özönder

 

60

Z

3

-

3

3

4

GDT201

Özbek Türkçesi III

Yard. Doç.Dr. Aynur  Öz Özcan

GDT104

15

Z

5

-

5

5

8

GDT203

Uygur Türkçesi III

Yard. Doç.Dr. Erkin Emet

GDT106

15

Z

5

-

5

5

8

GDT205

Tarihsel Doğu Türkçesi I

Yard. Doç.Dr. Aynur  Öz Özcan

 

15

Z

2

-

2

2

4

 

Seçmeli Ders Kredi Toplamı

S

5

-

5

5

5

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

24

30

Seçmeli Dersler

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

ÇTL203

Türk Dil İlişkileri

Prof.Dr.F.Sema  Barutcu-Özönder

 

60

S

2

-

2

2

2

GDT207

Salar Türkleri ve Dilleri

Yard. Doç.Dr. Erkin Emet

 

15

S

3

-

3

3

3

 

 

 

2. SINIF 2. YARI YIL

 

 

Ders

Kodu

 

Ders Adı

Dersi Veren Öğretim Unvanı Adı Soyadı Üyesinin

Ön Koşul Dersin Kodu

Kontenjan Sayısı

Z/S

Verilen Program

 Ulusal Kredi

ECTS

T

U

Toplam

 

Yabancı Dil

-

-

-

Z

4

-

4

4

1

Zorunlu Dersler

ÇTL202

Türk Dilinin Tarihsel ve Karşılaştırmalı Ses Bilgisi

Prof.Dr.F. Sema Barutcu Özönder

 

60

Z

4

-

4

4

4

ÇTL204

Türk Tarihine Giriş

Prof.Dr.Saadettin Gömeç

 

60

Z

4

-

4

4

4

GDT202

ÖzbekTürkçesi IV

Yard. Doç.Dr. Aynur  Öz Özcan

GDT201

15

Z

4

-

4

4

8

GDT204

Uygur Türkçesi IV

Yard. Doç.Dr. Erkin Emet

GDT203

15

Z

4

-

4

4

8

GDT206

Uygur-Karluk Dil İlişkileri

Yard. Doç.Dr. Aynur  Öz Özcan

 

15

Z

2

-

2

2

2

 

Seçmeli Ders Kredi Toplamı

S

2

 

2

2

2

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

24

30

Seçmeli Dersler

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

GDT208

Tarihsel Doğu Türkçesi II

Yard. Doç.Dr. Aynur  Öz Özcan

 

15

S

2

-

2

2

2

GDT210

Sarı Uygur Türkleri ve Dilleri I

Yard. Doç.Dr. Erkin Emet

 

15

S

2

-

2

2

2

 

 

 

 

3. SINIF 1. YARI YIL

 

 

Ders

Kodu

 

Ders Adı

Dersi Veren Öğretim Üyesinin Unvanı Adı Soyadı

Ön Koşul Dersin Kodu

Kontenjan Sayısı

Z/S

Verilen Program

 Ulusal Kredi

ECTS

T

U

Toplam

Zorunlu Dersler

ÇTL301

Türk Dilinin Tarihsel ve Karşılaştırmalı Şekil Bilgisi

Prof.Dr.F.Sema Barutcu Özönder

 

60

Z

3

-

3

3

4

 

ÇTL303

Türk Halk Edebiyatı

 

Doç.Dr.Melek Erdem

 

60

Z

3

-

3

3

4

 

ÇTL305

Sovyet Dönemi Türk Edebiyatlarında Edebi Akımlar

Doç.Dr.Zeynep Günal

 

60

Z

2

-

2

2

3

GDT301

Özbek Türkçesi V

Yard. Doç.Dr. Aynur  Öz Özcan

GDT202

15

Z

4

-

4

4

7

GDT303

Uygur Türkçesi V

Yard. Doç.Dr. Erkin Emet

GDT204

15

Z

4

-

4

4

7

GDT307

Türkistan Tarihi

Prof.Dr. Saadettin Gömeç

 

30

Z

2

-

2

2

3

 

Seçmeli Ders Kredi Toplamı

S

2

 

2

2

2

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

20

30

Seçmeli Dersler

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

GDT309

Tarihsel Doğu Türkçesi III

Yard. Doç.Dr. Aynur  Öz Özcan

 

15

S

2

-

2

2

2

GDT311

Sarı Uygur Türkleri ve Dilleri II

Yard. Doç.Dr. Erkin Emet

 

15

S

2

-

2

2

2

GDT313

20. Yüzyıl Uygur Dil Planlamaları

Yard. Doç.Dr. Erkin Emet

 

15

S

2

-

2

2

2

 

 

 

 

3. SINIF 2. YARI YIL

 

 

Ders

Kodu

Ders Adı

Dersi Veren Öğretim Üyesinin Unvanı Adı Soyadı

Ön Koşul Dersin Kodu

Kontenjan Sayısı

Z/S

Verilen Program

 Ulusal Kredi

ECTS

T

U

Toplam

Zorunlu Dersler

ÇTL302

Türk Diyalektolojisine Giriş

Yard. Doç.Dr. Gülsüm Killi

 

60

Z

3

-

3

3

3

ÇTL304

Sovyet Dönemi Dil Siyaseti

Yard. Doç.Dr. Gülsüm Killi

 

60

Z

2

-

2

2

3

GDT302

Güney-doğu (Türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri Söz Varlığı

Yard. Doç.Dr. Aynur  Öz Özcan

 

15

Z

3

-

3

3

4

GDT304

Özbek Türkçesi VI

Yard. Doç.Dr. Aynur  Öz Özcan

GDT301

15

Z

3

-

3

3

5

GDT306

Uygur Türkçesi VI

Yard. Doç.Dr. Erkin Emet

GDT303

15

Z

3

-

3

3

5

GDT308

Çağdaş Uygur Edebiyatı

Yard. Doç.Dr. Erkin Emet

 

15

Z

2

-

2

2

4

GDT310

Çağdaş Özbek Edebiyatı

Yard. Doç.Dr. Aynur  Öz Özcan

 

15

Z

2

-

2

2

4

 

Seçmeli Ders Kredi Toplamı

S

2

 

2

2

2

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

20

30

Seçmeli Dersler

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

GDT312

Güney-doğu (Türkistan-Uygur) Alan Araştırmalarının Kaynakları

Yard. Doç.Dr. Erkin Emet

 

15

S

2

-

2

2

4

GDT314

Türkistan Hanlıkları

Doç.Dr.Abdullah Gündoğdu

 

15

S

2

-

2

2

4

 

 

 

 

4. SINIF 1. YARI YIL

 

Ders

Kodu

 

Ders Adı

Dersi Veren Öğretim Üyesinin Unvanı Adı Soyadı

Ön Koşul Dersin Kodu

Kontenjan Sayısı

Z/S

Verilen Program

 Ulusal Kredi

ECTS

T

U

Toplam

Zorunlu Dersler

ÇTL401

Türk Dilinin Söz Varlığı

Doç.Dr.Melek Erdem

 

60

Z

2

-

2

2

3

ÇTL403

Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkileri

Doç.Dr.Abdullah Gündoğdu

 

60

Z

2

-

2

2

3

ÇTL405

Türk - Rus İlişkileri

Doç.Dr.Abdullah Gündoğdu

 

60

Z

2

-

2

2

3

ÇTL407

Rus Oryantalizmi

Prof.Dr.F.Sema Barutcu Özönder

 

60

Z

2

-

2

2

3

GDT401

Özbek Diyalektolojisi

Yard. Doç.Dr. Aynur  Öz Özcan

 

15

Z

4

-

4

4

7

GDT403

Özbek Halk Edebiyatı

Yard. Doç.Dr. Aynur  Öz Özcan

 

15

Z

4

-

4

4

7

 

Seçmeli Ders Kredi Toplamı

S

4

 

4

4

4

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

20

30

Seçmeli Dersler

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

GDT407

Özbekistan Cumhuriyeti

Doç.Dr. Abdullah Gündoğdu

 

30

S

2

-

2

2

2

GDT409

Doğu Türkistan

Prof.Dr. Saadettin Gömeç

 

30

S

2

-

2

2

2

 

 

 

 

4. SINIF 2. YARI YIL

 

 

Ders

Kodu

Ders Adı

Dersi Veren Öğretim Üyesinin Unvanı Adı Soyadı

Ön Koşul Dersin Kodu

Kontenjan Sayısı

Z/S

Verilen Program

Ulusal Kredi

ECTS

T

U

Toplam

Zorunlu Dersler

ÇTL402

Türk Dünyasının Sosyo- Kültürel Yapısı

Prof.Dr. Cihat Özönder

 

60

Z

3

-

3

3

3

ÇTL404

Türk-Çin İlişkileri

Prof.Dr.Saadettin Gömeç

 

60

Z

2

-

2

2

2

ÇTL406

Türk Dünyasında Fikir Hareketleri

Prof.Dr.F.Sema Barutcu Özönder

 

60

Z

2

-

2

2

2

ÇTL408

Türk Anlam Bilimi

Doç.Dr. Melek Erdem

 

60

Z

2

-

2

2

2

ÇTL410

Türk İnanç Sistemleri

Prof.Dr.Saadettin Gömeç

 

60

Z

2

-

2

2

2

GDT402

Uygur Diyalektolojisi

Yard. Doç.Dr. Erkin Emet

 

15

Z

3

-

3

3

7

GDT404

Uygur Halk Edebiyatı

Yard. Doç.Dr. Erkin Emet

 

15

Z

3

-

3

3

6

GDTTEZ

Bitirme Ödevi

 

 

15

Z

 

2

2

1

4

 

Seçmeli Ders Kredi Toplamı

S

2

 

2

2

2

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

20

30

Seçmeli Dersler

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

GDT406

Özbek Araştırmaları

Yard. Doç.Dr. Aynur Öz Özcan

 

15

S

2

-

2

2

2

GDT408

Uygur Araştırmaları

Yard. Doç.Dr. Erkin Emet

 

15

S

2

-

2

2

2

GDT410

Tacikistan Cumhuriyeti

Doç.Dr.Abdullah Gündoğdu

 

30

S

2

-

2

2

2

 

 

T: Teorik         U: Uygulama         Z/S : Zorunlu/Seçmeli