GDT 407 Özbekistan Cumhuriyeti

 

Sınıf,Yarıyıl : 4. sınıf  1.yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 2 Ects; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç.Dr. Abdullah Gündoğdu

 

Bu derste başlangıçta Cengiz Han Devleti ve özellikle Altun-Orda Hanlığı konu edilmekte, “Özbek” adı ve Özbek Ulusu’nun teşekkülü, Türkistan’ın siyasî, sosyal, ekonomik ve kültürel yapısı üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, Rus istilâsı ve bunu hazırlayan sebepler yanında günümüze kadar geçen süreç içerisinde Özbek Türklerinin genel durumu ele alınmaktadır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

 

GÖMEÇ S. (2003). Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi, Ankara.

HAYIT, Baymirza, (1995). Türkistan Devletlerinin Milli Mücadele Tarihi, Ankara. 

TOGAN,  Z. V. (1981). Bugünkü  Türkili Türkistan  ve Yakın Tarihi, İstanbul.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

Ders Konuları

Özbek adı ve manası

Özbekistan coğrafyası

Özbek Han ve Özbeklerin ortaya çıkışı

Özbekler ve Temürlü Mücadelesi

Temürlüler sonrası Özbekistan

Özbek-İran Mücadeleleri

Buhara Hanlığı

Hive Hanlığı

Hokand Hanlığı

Fergana Hanlığı

Özbekistan’da Rus işgali

Sovyet-Rusya döneminde Özbekistan

Özbekistan’ın sosyo-kültürel yapısı

Günümüzde Özbekistan

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.