GDT 406 Özbek Araştırmaları

 

Sınıf,Yarıyıl : 4. sınıf  2.yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 2 Ects; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Yard.Doç.Dr. Aynur Öz Özcan

 

Özbek   Türklerinin dili, tarihi ve kültürü konularında çalışmalar yaptırılır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

 

ALİYEV, A. K. SADIKOV, (1994). Özbek Edebiy Tili Tarihiden, Taşkent.

BARUTCU ÖZÖNDER, F. (1999),  “Genel Türklük alanı çerçevesinde Türk dilinin durumu, ileriye dönük bakış ve yaklaşımlar”, Kök Araştırmalar 1/1: 30-40.

CAFEROĞLU, A. (1984). Türk Dili Tarihi, İstanbul.

EREN, H. (1998).Türklük Bilimi Sözlüğü, Ankara.

MIRVALIYEV, S. (1993). Özbek Edibleri, Taşkent.

Özbek Halk Agzaki İcad ı, Taşkent, 1990.

UZAKOV, H. (1972). Özbek Tilşunasleri, Taşkent.

YALÇINKAYA, A. (1997). Sömürgecilik – Panislamizm Işığında Türkistan (1856’dan Günümüze), İstanbul.

 

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

Ders Konuları

Özbek  alanına genel bakış

Özbeklerin tarihine genel bakış

Özbeklerin coğrafyasına genel bakış

Özbek  alanı kaynakları hakkında genel bilgi

Özbek alanı dil ile ilgili kaynakların tanıtımı

Özbek alanı edebiyat tarihi ile ilgili kaynaklar üzerinde yapılan çalışmalar

Özbek alanı dil tarihi ile  ilgili kaynakların tanıtımı

Özbek alanı  folklor ile ilgili kaynaklar üzerinde yapılan çalışmalar


* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.