GDT 404 Uygur Halk Edebiyatı

 

Sınıf,Yarıyıl : 4. sınıf  2.yarıyıl; Kredi: 3 Ulusal, 6 Ects; Süre: 3 Saat

Dersin Dili: Uygur Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin Ön koşulları: Standart Uygur Türkçesini bilmek

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Yard.Doç.Dr. Erkin Emet

 

Uygur Türklerinin sözlü edebî gelenekleri, sözlü edebiyatın kaynaklarını, Uygur halk edebiyatının türlerini ve ürünlerini tanıtır ve destan türü üzerinde durur. Uygur halk edebiyatı ürünlerinden örnekler.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

 

ELÇİN, Ş. (1993).Türk Halk Edebiyatına Giriş, Ankara.

RAHMAN,  A. (1988). Uygur Folklori, Ürümçi.

Uluslar Arası Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı 26-28 Mayıs 2000, Ankara 2002.

ZUNUN, M. (1985). Uygur Egiz Edebiyatı, Ürümçi.

 

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

Ders Konuları

Uygur Türk sözlü geleneğine giriş

Uygur Türklerinde anlatıcılar

Uygur Türk halk hikayeleri , örnek metinler

Uygur Türk halk masalları, , örnek metinler

Uygur Türk efsaneleri, örnek metinler

Uygur Türk destanları, örnek metinler

Uygur fıkraları

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.