GDT 403 Özbek Halk Edebiyatı

 

Sınıf,Yarıyıl : 4. sınıf  1.yarıyıl; Kredi: 4 Ulusal, 7 Ects; Süre: 4 Saat

Dersin Dili: Özbek Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin Ön koşulları: Standart Özbek Türkçesini bilmek.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Yard.Doç.Dr. Aynur Öz Özcan

 

Özbeklerin sözlü edebî gelenekleri içinde terminoloji, sözlü edebiyatın kaynakları, Özbek halk edebiyatının türleri ve ürünler bu dersin esas konularıdır. Özellikle destan türü üzerinde ciddi olarak durulur. Özbek sözlü edebiyatının ürünlerinden örnekler okutulur.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

 

ELÇİN, Ş. (1993).Türk Halk Edebiyatına Giriş, Ankara.

ERGİN M.  (1991-1994). Dede Korkut Kitabı I- II, Ankara.

FAZIL YOLDAŞ OĞLI (1998). Alpamış, (Yay. Hazırlayan Töre Mirzayev), Taşkent.

FAZIL YOLDAŞ OĞLI (1998). Alpamış, (Çev. Aynur Öz, Aysu Şimşek Canpolat), Taşkent: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.

Özbek Halk Agzaki Poetik İcadı, Taşkent, 1980.

Özbek Halk Ertekleri, Taşkent, 1996.

Özbek Tapişmakleri, Taşkent, 1991.

Uluslar Arası Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı 26-28 Mayıs 2000, Ankara 2002.

 

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

Ders Konuları

Türkistan-Uygur Türk sözlü geleneğine giriş

Özbek Türklerinde anlatıcılar

Özbek Türk halk hikayeleri , örnek metinler

Özbek  Türk halk masalları, örnek metinler

Özbek Türk efsaneleri, örnek metinler

Özbek Türk destanları, örnek metinler

Özbek fıkraları

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.