GDT 402 Uygur Diyalektolojisi

 

Sınıf,Yarıyıl : 4. sınıf  2.yarıyıl; Kredi: 3 Ulusal, 7 Ects; Süre: 3 Saat

Dersin Dili: Uygur Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin Ön koşulları: Standart Uygur Türkçesini bilmek

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Yard.Doç.Dr. Erkin Emet

 

Uygur Türkçesinin konuşma türleri, coğrafî dağılımı, özellikleri, yayılma ve geçiş alanları, Uygur diyalektolojisinin kaynakları ve tarihi dersin ana konularıdır. Ders örnek alan çalışmaları  ve incelemeleriyle desteklenir.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

 

JARRING, G.  (1964). An Eastern Turki–English Dialect Dictionary, Lund.

JARRING, G. (1987). Dervish and Qalandar, Texts from Kashghar, Lund.

JARRING, G. (1980). Literary Texts From Kashghar, Lund.

JARRING, G. (1981). Some Notes on Eastern Turki (New Uighur) Munazara Literature, Lund.

JARRING, G. (1985).The Moen Collectim of Eastern Turki (New Uighur) Proverbs and Popular Sayings, Lund.

MALOV, S. Y. (1956). Lobnorskiy Dialekt, “Lopnor Diyalekti”, Frunze.

MALOV, S. Y. (1961).Nareçiya Sintsyanskix Uygurov, “Şin jiang Uygur Dili Diyalekti”, Moskva.

MALOV, S. Y. (1954). Xamiyskaye Nareçiye, “Kumul Şivesi”, Moskva.

OLCAY, S. (1962). Yarkent Ağzından Örnekler, Ankara.

OSMANOV, M. (1989).Hazirqi Zaman Uygur Tili Diyalektleri, Ürümçi.

 

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

Ders Konuları

Uygur Türklerinin etnodemografik, sosyo-kültürel yapısı

Uygur Türkçesinin diyalektal  dağılımı

Uygur diyalektolojisinin kaynakları

Uygur diyalektoloji tarihi

Uygur ağızlarının ses özellikleri

Uygur ağızlarının biçim özellikleri

Uygur ağızlarının söz dizimi özellikleri

Uygur ağızlarının söz varlığı özellikleri

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.