GDT 401 Özbek Diyalektolojisi

 

Sınıf,Yarıyıl : 4. sınıf  1.yarıyıl; Kredi: 4 Ulusal, 7 Ects; Süre: 4 Saat

Dersin Dili: Özbek Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin Ön koşulları: Standart Özbek Türkçesini bilmek.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Yard.Doç.Dr. Aynur Öz Özcan

 

Özbek Türkçesinin konuşma türleri, Özbek alt türlerinin dil özellikleri  ve bu özelliklerin  yayılma ve geçiş alanları, Özbek diyalektolojisinin tarihi, Özbek diyalektolojisinin tarihi ve modern kaynakları dersin ana konularıdır. Ders örnek alan çalışmaları  ve incelemeleriyle desteklenir.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

 

ABDULLAYEV, F. (1961). Harezm Şeveleri, Taşkent.

Özbek Halk Şeveleri Morfologiyası, Taşkent 1984.

Özbek Şeveleri Leksikası, Taşkent 1991.

Özbek Halk Şeveleri Lugati, Taşkent 1971.

Özbek Tilining İzahli Lugati, Moskva 1981.

REŞETOV, V. V. Ş. ŞAABDURAHMANOV, (1978). Özbek Dialektologiyası, Taşkent.

ŞAABDURAHMANOV, Ş. (1962). Özbek Edebiy Tili ve Özbek Halk Şeveleri, Taşkent.

 

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

Ders Konuları

Özbek Türklerinin etnodemografik, sosyo-kültürel yapısı

Özbek Türkçesinin diyalektal  dağılımı

Özbek diyalektolojisinin kaynakları

Özbek diyalektoloji tarihi

Özbek ağızlarının ses özellikleri

Özbek ağızlarının biçim özellikleri

Özbek ağızlarının söz dizimi özellikleri

Özbek ağızlarının söz varlığı özellikleri

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.