GDT 314 Türkistan Hanlıkları

 

Sınıf,Yarıyıl : 3. sınıf  2.yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 2 Ects; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç.Dr. Abdullah Gündoğdu

 

Türkistan’da Çingizli Devleti ve özellikle de Çagatay Hanlığının dağılmasından sonra bir otorite boşluğu doğmuştur. Dolayısıyla güçlü bir devlete sahip olamayan Türkistan’da yerel hanlıklar ortaya çıktı. Bu derste onlar hakkında bilgi verilmektedir.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

 

GÖMEÇ, S. (2003). Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi, Ankara.

TOGAN,  Z. V. (1981). Bugünkü  Türkili Türkistan  ve Yakın Tarihi, İstanbul.  

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

Ders Konuları

Türkistan Coğrafyasına genel bakış

Hun ve Kök Türk çağında Türkistan

Türkistan’da Türgiş ve Karluklar

Kara-Hanlılar Döneminde Türkistan

Gazneliler ve Selçuklular

Çingizlilerin Ortaya çıkışı

Harezmşah-Çingizli Mücadelesi

Türkistan’da Çagataylı Hakimiyeti

Temürlü Devleti sonrasında Türkistan

Buhara Hanlığı

Hokand Hanlığı

Hive ve Fergana Hanlığı

Hanlıklar Döneminin sonu

Türkistan’da yeni devletlerin teşekkülü

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.