GDT 313  20. Yüzyıl  Uygur Dil Planlamaları

 

Sınıf,Yarıyıl : 3. sınıf  1.yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 2 Ects; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Yard.Doç.Dr. Erkin Emet

 

20. yüzyılın ortalarından itibaren Çin Sosyal Bilimler Akedemisi`nin çalışmalarından başlayarak, Uygur Türklerinde alfabe hareketleri ve standart tür oluşturma çalışmaları işlenir.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

 

BARUTCU ÖZÖNDER, F. (1999). “Genel Türklük Alanı Çerçevesinde Türk Dilinin Durumu, İleriye dönük Bakış ve Yaklaşımlar”, Kök Araştırmalar 1/1: 30-40.

SARAY, M. (1993). Gaspıralı İsmail Bey’den Atatürk’e Türk Dünyasında Dil ve Kültür Birliği, İstanbul.

VELİ, Kurban, (1986).Bizning Tarihi Yeziqlirimiz, Ürümçi

WANG, Yuanxin, (1993).Çin'deki Azınlık Milletlerin Dilleri Tarihi, (Çince) Bei Jing.

WEI CUI Yİ, (1980).Çağdaş Uygur Diyalektlerinin Ayrılmasındaki Fonetik Özellikler Ve Edebi Dilin Standart Sesi Üzerine, (Çince) Bei Jing.

YALÇINKAYA, Alaaddin, (1997). .Sömürgecilik – Panislamizm Işığında Türkistan (1856’dan Günümüze), İstanbul.

 

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

Ders Konuları

Mançu döneminde Doğu Türkistan’da dil çalışmaları

Mao döneminden sonra Doğu Türkistan’da genel dil durumu

Kültür Devrimi döneminde Uygurcanın durumu

Kültür Devrimi döneminde Uygurca üzerine yapılan çalışmalar

İ. Gaspıralı ve Ceditçilik hareketinin Doğu Türkistan’daki yansımaları

Doğu Türkistan’da alfabe hareketleri

Alfabe hareketlerinin basındaki yansımaları

Mao`nun ölümünden sonraki Türkoloji çalışmalar

1. Türkoloji Kongresi

Sovetler Birliği parçalandıktan sonra Çin’de yürürlüğe konan dil politikası

Çin’de yürürlüğe koyan Çince eğitime geçiş politikası

Dil ve Eğitim politikalarının sonuçları

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.