GDT 312 Güney-doğu (Türkistan- Uygur) Alan Araştırmalarının Kaynakları

 

Sınıf,Yarıyıl : 3. sınıf  2.yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 2 Ects; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Yard.Doç.Dr. Erkin Emet

 

Güney-doğu (Türkistan - Uygur) alan araştırmalarının dil, tarih ve kültür konularında önemli tarihî kaynakları ve bu konuda yapılan çalışmalar üzerinde durulur.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

 

BARUTCU ÖZÖNDER, F. (1999).  “Genel Türklük alanı çerçevesinde Türk dilinin durumu, ileriye dönük bakış ve yaklaşımlar”, Kök Araştırmalar 1/1: 30-40.

CAFEROĞLU, A. (1984). Türk Dili Tarihi, İstanbul.

EREN, H. (1998).Türklük Bilimi Sözlüğü, Ankara.

JOHANSON, L., É. Á. CSATÓ, (1998).The Turkic Languages, London and New York.

SABİT, M, (1992). Bizning Tilşunaslirimiz, Ürümçi.

UZAKOV, H. (1972). Özbek Tilşunasleri, Taşkent.

 

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

Ders Konuları

Güney-doğu (Türkistan - Uygur) alanına genel bakış

Güney-doğu (Türkistan - Uygur) sahası Türk toplulukları tarihine genel bakış

Güney-doğu (Türkistan - Uygur) sahası Türk toplulukları coğrafyasına genel bakış

Güney-doğu (Türkistan - Uygur) sahası kaynakları hakkında genel bilgi

Güney-doğu (Türkistan - Uygur) sahası dil ile ilgili kaynakların tanıtımı

Güney-doğu (Türkistan - Uygur) sahası dil ile ilgili kaynaklar üzerinde yapılan çalışmalar

Güney-doğu (Türkistan - Uygur) sahası edebiyat ile  ilgili kaynakların tanıtımı

Güney-doğu (Türkistan - Uygur) sahası edebiyat ile ilgili kaynaklar üzerinde yapılan çalışmalar

Güney-doğu (Türkistan - Uygur) sahası edebiyat tarihi ile  ilgili kaynakların tanıtımı

Güney-doğu (Türkistan - Uygur) sahası edebiyat tarihi ile ilgili kaynaklar üzerinde yapılan çalışmalar

Güney-doğu (Türkistan - Uygur) sahası dil tarihi ile  ilgili kaynakların tanıtımı

Güney-doğu (Türkistan - Uygur) sahası dil tarihi ile ilgili kaynaklar üzerinde yapılan çalışmalar

Güney-doğu (Türkistan - Uygur) sahası folklor ile  ilgili kaynakların tanıtımı

Güney-doğu (Türkistan - Uygur)   sahası folklor ile ilgili kaynaklar üzerinde yapılan çalışmalar

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.