GDT 310 Çağdaş Özbek Edebiyatı

 

Sınıf,Yarıyıl : 3. sınıf  2.yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 4 Ects; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Özbek Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin Ön koşulları: GDT 301 dersini almış olmak.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Yard.Doç.Dr. Aynur Öz Özcan

 

19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başından itibaren çağdaş Özbek edebiyatı, ele alınır. Özbek edebiyatında şiir, roman, hikâye  ve tiyatro türünde eserler veren yazar ve şairlerin edebî kişilikleri hakkında bilgi verilerek eserlerinden örnekler okutulur.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

 

ABDURAUF FITRAT (1996). Çın Seviş, Taşkent:Gafur Gulam Namidegi Sen’et ve Edebiyat Neşriyatı.

ABDULLA KAHHAR (1988). Ötmişden Ertekler, Taşkent:Gafur Gulam Namidegi Sen’et ve Edebiyat Neşriyatı.

ABDULLAYEV, V. A.(1964).Özbek Edebiyati Tarihi, Taşkent

ÇOLPAN, (1993). Eserler II.Cİld, Taşkent: Gafur Gulam Namidegi Sen’et ve Edebiyat Neşriyatı.

ÇOLPAN, (1994). Eserler I.Cİld, Taşkent: Gafur Gulam Namidegi Sen’et ve Edebiyat Neşriyatı.

KADİRİY, A. (1994).Ötken Künler – Mehrabden Çeyan, Taşkent.

KUÇKARTAYEV, İ. Aynur, ÖZ, (1996). “Özbek Edebiyatından Seçmeler”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, sayı: 2, Güz 1996, s. 318-349.

KUÇKARTAYEV, İ. Aynur, ÖZ, (1998). “Özbek Edebiyatından Seçmeler I”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, sayı: 6, Güz 1998, s. 573- 611.

KUÇKARTAYEV, İ. Aynur, ÖZ, (1999). “Özbek Edebiyatından Seçmeler III”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, sayı: 8, Güz 1999, s. 312- 360.

KUÇKARTAYEV, İ. Aynur, ÖZ, (2000). “Özbek Edebiyatından Seçmeler IV”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, sayı: 10, Güz 2000, s. 391- 437.

MIRVALİYEV, S. (1993).Özbek Edibleri, Taşkent.

Özbek Edebiyatı Tarihi (komisyon), Taşkent, 1990.

Özbek Tilining İzahli Lugati, Moskva, 1981.

RİZAYEV, Ş. (1997). Cedid Dramasi, Taşkent.

SEİD AHMED (1995).  Bir Öpiçning Behasi, Taşkent: Gafur Gulam Namidegi Edebiyat ve Sen’et Neşriyatı.

 

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

Ders Konuları

19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başı Özbek edebiyatı

Ceditçilik hareketleri ve Özbek edebiyatına yansımaları

Özbek edebiyatında şiir

Hemze Hekimzade Niyaziy’nin şiirlerinin incelenmesi

Çolpan’ın şiirlerinin incelenmesi

Fitret’in şiirlerinin incelenmesi

Özbek edebiyatında roman

Abdulla Kadiriy ve “Ötken Künler” romanının incelenmesi

Çolpan ve “Keçe ve Kündüz” romanın incelenmesi

Özbek edebiyatında hikâye

Abdulla Kahhar ve hikâyeciliği

Seid Ahmed ve hikâyeciliği

Özbek edebiyatında tiyatro

Tiyatro türünde eser veren yazarların eserlerinden örnekler

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.