GDT 309 Tarihsel Doğu Türkçesi III

 

Sınıf,Yarıyıl : 3 sınıf  1.yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 2 Ects; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye  Türkçesi

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin Ön koşulları: GDT 208 dersini almış olmak.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Yard.Doç.Dr. Aynur Öz Özcan

 

Tarihsel Doğu Türkçesi II’nin devamıdır. 19. yüzyıl Türkistan Uygur-Karluk diyalektleri, Türkistan’da bölgesel yazı dilleri yaratma teşebbüsleri, mahallîleşme cereyanının ilk temsilcileri, eserleri ve dil özellikleri, dönemin sözlük ve gramerleri, ilk diyalektolojik kayıtlar ve çalışmalar dersin konularıdır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

 

ALİMCAN, İbrahim,  (1911). Tatar Nahvi, İ. N. Haritoniva Taş ve Hurufat Matbuası, Kazan.

ALİMCAN, İ. (1922). “Yana Edebî Tatar Tilinin Birinci Baskıçlarında”, Kayyum Nasırî Mecmuası , Kazan, s. 137-159.

BARUTCU ÖZÖNDER, F.S.(2002). Türk Dilinin Tarihî Dönemleri Üzerine Birkaç Söz”, 24 Ekim 2001, Bilim, Kültür, Edebiyat Dili Olarak Türkçe Semineri, Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (: Türkbilig, Türkoloji Araştırmaları, 2002/3, s. 203-210).

Devlet, N. (1988). İsmail Bey Gaspıralı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Devlet, N.  (1999). Rusya Türklerinin Millî Mücadele Tarihi (1905-1917), TTK Yay.: VII.Dizi-Sayı 172, TTK Basımevi, Ankara.

GASPIRALI İsmail Bey, (1905), “Lisan Meselesi” Tercüman, Sayı: 90, s.1-2.

GASPIRALI İsmail Bey, (1995), “Lisan Meselesi”, Tercüman, Sayı: 91, s.1.

GASPIRALI İsmail Bey, (1905), “Til Til Til”, Tercüman, Sayı:103, s.1.  

GASPIRALI İsmail Bey, “Dil Sadeliği”, Tercüman, 30 Nisan 1895, No. 17, s. 3.

GASPIRALI İsmail Bey, “Dil Sadeliği”, Tercüman, 7 Mayıs 1895, No. 18, s. 5

GASPIRALI İsmail Bey, “Osmanlıca ve Sade Türkçe”, Tercüman, 30 Nisan 1895, No: 17, s. 4.

GASPIRALI İsmail Bey, “Lisan-ı Acayib”, Tercüman, 23 Eylül 1897, Sayı: 38, s. 101.

GÖMEÇ, S. (2003). Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi, Ankara.

KIRIMER,  Cafer Seydahmet, (1934), Gaspıralı İsmail Bey, İstanbul.

KURAT, A. N. (1966). “Kazan Türklerinin medenî uyanış devri”, A.Ü., Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 3-4.

Rusya Müslümanları Kongresi, Tutanaklar, (1988). (Haz. İ. Ilgar), İstanbul.

ŞÇERBAK, A.M. (1962). Grammatika starouzbekskogo yazıka, Moskva, Leningrda: Nauka.

TENIŞEV, E.R. (1997). Sravnitel‘no-İstoriçeskaya Grammatika Tyurkskix Yazıkov, Leksika, Moskva

TOGAN, Z.V. (1942-47). Bugünkü Türk İli (Türkistan) ve Yakın Tarihi, İstanbul.

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

Ders Konuları

19. yüzyıl Doğu Türk yazı dili çevresi

Türkistan sahası Türk-Tatar sözlük ve gramerleri, diyalektolojik kayıtlar ve araştırmalar; seçme metinler

19. yüzyıl Doğu Türkçesi

19. yüzyıl Doğu Türkçesi, seçme metinler

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.