GDT 307 Türkistan  Tarihi

 

Sınıf,Yarıyıl : 3. sınıf  1.yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 3 Ects; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Prof.Dr. Saadettin Gömeç

 

Türkistan adı, coğrafyası üzerinde durulmakta, özellikle Müslüman Türk sülâlelerinin tarihleri anlatılmaktadır. Kara-Hanlı, Gazneli, Harezm-şah, Selçuklu, Türk-Moğol ve Delhi Türk hanedanlığı gibi sülâlelerin tarihlerine değinilmektedir.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

 

AKA, İsmail, (1991). Timur ve Devleti, Ankara.

BARTHOLD, V. V., (1975), Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara.

KAFALI, M. (1976). Altın Orda Hanlığının Kuruluş ve Yükseliş Devirleri, İstanbul.

KAFESOĞLU, İ., (1956). Harezmşahlar devleti Tarihi, Ankara

KURAT, A.N. (1993). Rusya Tarihi, 3. Baskı, Ankara.

PRITSAK, O. (1953). “Karachaniden”, Der Islam, 31, 4.

TOGAN, Z.V. , (1970).Umumî Türk Tarihine Giriş, 2. baskı, İstanbul.

TOGAN, Z. V. , (1981). Bugünkü Türkili Türkistan ve Yakın Tarihi, İstanbul. 

TURAN, O. (1965). .Selçuklular tarihi ve Türk İslam Medeniyeti, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü yay. 7, Ankara.

 

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

Ders Konuları

Türkistan’ın genel coğrafyası

Türk çağında Türkistan

Karahanlı hâkimiyeti

Selçuklular dönemi

Gazneliler devleti

Harezmşahlar devleti

Çingiz Hanlılar

Çağataylılar zamanında Türkistan

Çingiz Hanlılar çağında Tuva

Temürlülerin ortaya çıkışı

Safevî-Özbek mücadelesi

Özbek ve Kazak Hanlıkları, Sovyet-Rusya dönemi

Hindistan Türk Sultanlığı

Rusların Türkistan’ı işgali

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.