GDT 304 Özbek Türkçesi  VI

 

Sınıf,Yarıyıl : 3. sınıf  2.yarıyıl; Kredi: 3 Ulusal, 5 Ects; Süre: 3 Saat

Dersin Dili: Özbek Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin Ön koşulları: GDT 301 dersini almış olmak.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Yard.Doç.Dr. Aynur Öz Özcan

 

Özbek Türkçesi V’in devamıdır. Özbek Türkçesinin söz dizimi özellikleri, biçim-dizim ilişkileri ayrıntılı olarak işlenir. Konular, metin üzerinde uygulamalarla desteklenir. Öğrencinin okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerinin gelişmesine yoğunlaşır. Programa alınan çağdaş metinlerden ve Özbek sesli ve görsel yayınlarından örnekler sunar.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

ABDULLA KAHHAR (1988). Ötmişden Ertekler, Taşkent:Gafur Gulam Namidegi Sen’et ve Edebiyat Neşriyatı.

CRYSTAL, D.  (1997). Dictionary of Linguistics and Phonetic, Cambridge.

HACIYEV, A. (1985).Lingvistik Terminlerning İzahli Lugatı, Taşkent.

KONONOV, A. N. (1960). Grammatika Sovremennogo Uzbekskogo Literaturnogo Yazıka. Moskva.

KORKMAZ, Z. (1992).Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara.

MAHMUDOV, N. B. TOHLİYEV (1991). Özbek Tilini Örgenemiz, Taşkent.

Nurmanov, E. N. Mahmudov, (1992).  vd. Özbek Tilining Mezmuniy Sintaksisi, Taşkent.

Özbek Tilining İzahli Lugati, Moskva, 1981.

REŞETOV, V.V. (1959).Uzbekskiy Yazik, Taşkent.

ŞAABDURAHMANOV, Ş. M. ASKAROVA,. (1980). Hazirgi Özbek Edebiy Tili, Taşkent.

TURSUNOV, U. C.  MUHTAROV, (1992).Hazirgi Özbek Edebiy Tili, Taşkent.

USMANOVA, M., E. EZLEROV, Ş. ŞERİPOV, (1980). Özbek Tili, Taşkent.

YAMAN, E. (2000). Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesinin Söz Dizimi Bakımından Karşılaştırılması, Ankara.

 

 

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

Ders Konuları

Söz dizimi, kelime grupları ve  tasnifi

Özbek Türkçesinde  yapılarına göre cümle türleri

Özbek Türkçesinde  birleşik cümleler, uygulamalar

Özbek Türkçesinde sözlü ve yazılı olarak birleşik cümleleri kullanabilme, uygulamalar

Özbek Türkçesinde karmaşık cümleler, uygulamalar

Özbek Türkçesinde sözlü ve yazılı olarak karmaşık cümleleri kullanabilme, uygulamalar

Özbek Türkçesinde cümle tahlilleri, uygulamalar

Özbek Türkçesinde cümlede dil üstü unsurlar

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.