GDT 303 Uygur Türkçesi  V

 

Sınıf,Yarıyıl : 3. sınıf  1.yarıyıl; Kredi: 4 Ulusal, 7 Ects; Süre: 4 Saat

Dersin Dili: UygurTürkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin Ön koşulları: GDT 204 dersini almış olmak.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Yard.Doç.Dr. Erkin Emet

 

Ders Uygur Türkçesi IV dersinin devamıdır. Uygur Türkçesinin söz dizimi özellikleri, biçim-dizim ilişkileri ayrıntılı olarak işlenir. Konular, metin üzerinde uygulamalarla desteklenir. Öğrencinin okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerinin gelişmesine yoğunlaşır. Programa alınan çağdaş metinlerden ve Uygur sesli ve görsel yayınlarından örnekler sunar.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

 

ABDULLAH, Mömin (1989).Türkçä - Uygurçä Lugât, Bei Jing.

AHMET, T. (1981).  Uygur Tili, Ürümçi.

AHMET, T. (1981). Aliy Mekteplar Üçün Hazirki Zaman Uygur Tili, Ürümçi.

BAKI, Abdulkerim, (1983). Hazirqi Zaman Uygur Tili, Milletler Yayınevi, Bei Jing.

Hazirqi Zaman Uyġur Edebi Tilining Täläppuz Luġiti, Bei Jing, 1988.

KORKMAZ, Z. (1992). Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara.

NECIPOV,E. (1984). Uygurca-Türkçe Sözlük, (İklil Kurban tercümesi) TDK, Ankara.

ÖZTÜRK,  R. (1994).Yeni Uygur Türkçesi, Ankara.

TÖMÜR, H. (1989).  Hazirki Zaman Uygur Tili Grammatikisi, Bei jıng .

Uyġur Tilining  İzahliq Luġiti, C.I-VI, Bei Jing, 1991,1992,1993,1994, 1995, 1998.

YI KUNXIU, (1989).Uygur tilidin Asas, Bei Jing,

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

Ders Konuları

Giriş: Temel Terminoloj

Uygur Türkçesinde Cümle

Uygur Türkçesinde Cümle kurucularının sırası

Uygur Türkçesinde cümle türleri

Bitmiş cümleler, uygulama

Bitmemiş cümleler, uygulama

Uygulama

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.