GDT 302 Güney-doğu (Türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri Söz Varlığı

 

Sınıf,Yarıyıl : 3. sınıf  2.yarıyıl; Kredi: 3 Ulusal, 4 Ects; Süre: 3 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Yard.Doç.Dr. Aynur Öz Özcan

 

Güney-doğu Türk lehçelerinin söz varlığı karşılaştırmalı olarak verilir. Lehçelerin ortak söz varlığı ve lehçelerin özel söz varlıkları temel ve yan anlamlılık, çok anlamlılık, eş anlamlılık, yakın anlamlılık, zıt anlamlılık, eş seslilik, eş adlılık vb. bakımlarından incelenir. Sözlük bilimi açısından değerlendirilir. Ders çağdaş metinlerden ve Özbek ve Uygur  sesli ve görsel yayınlarından örneklerle desteklenir.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

 

AHMET, T. (1992). Ali Mektepler Üçün Hazirki Zaman Uygur Tili, Ürümçi.

AKSAN, D. (2000).Türkçenin Söz Varlığı, Ankara: Engin yayınları.

HACIYEV, A. (1985).Lingvistik Terminlerning İzahli Lugatı, Taşkent.

KONONOV, A. N. (1960). Grammatika Sovremennogo Uzbekskogo Literaturnogo Yazıka. Moskva.

KORKMAZ, Z. (1992).Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara.

MAHMUDOV, N. B. TOHLİYEV, (1991). Özbek Tilini Örgenemiz, Taşkent.

Nurmanov, E. N. Mahmudov, (1992).  vd. Özbek Tilining Mezmuniy Sintaksisi, Taşkent.

Özbek Tilining İzahli Lugati, Moskva, 1981.

POLAT, A. (1994).Uygur Tili Leksikologiyisi, Kaşkar.

REŞETOV, V.V. (1959).Uzbekskiy Yazik, Taşkent.

ŞAABDURAHMANOV, Ş. M. ASKAROVA,. (1980). Hazirgi Özbek Edebiy Tili, Taşkent.

TÖMÜR, H. (1989). Hazirki Zaman Uygur Tili, Bei Jing.

TURSUNOV, U. C.  MUHTAROV, (1992).Hazirgi Özbek Edebiy Tili, Taşkent.

USMANOVA, M., E. EZLEROV, Ş. ŞERİPOV, (1980). Özbek Tili, Taşkent.

UygurTilining İzahli Lugati, Ürümçi, 2002.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

Ders Konuları

Söz varlığı ve sözlük bilimi: temel kavramlar

Genel Türk dilinin söz varlığına giriş

Güney-doğu Türkçesinin söz varlığına giriş; Güney-doğu Türkçesinin söz varlığının kaynakları

Güney-doğu (Türkistan –Uygur) grubu Türk lehçelerinin söz varlığının genel ve temel nitelikleri, kavramlaştırma, türetme gücü ve eğilimi

Güney-doğu (Türkistan –Uygur) grubu Türk lehçelerinin temel söz varlığı

Güney-doğu (Türkistan –Uygur) grubu Türk lehçelerinde çok anlamlılık, metafor, metonimi

Güney-doğu (Türkistan –Uygur) grubu Türk lehçelerinde eş anlamlılık, eş adlılık

Güney-doğu (Türkistan –Uygur) grubu Türk lehçelerinde zıt anlamlılık, alt anlamlılık

Güney-doğu (Türkistan –Uygur)  grubu Türk lehçelerinde ikilemeler

Güney-doğu (Türkistan –Uygur)  grubu Türk lehçelerinde deyimler

Güney-doğu (Türkistan –Uygur)  grubu Türk lehçelerinde atasözleri

Güney-doğu (Türkistan –Uygur) grubu Türk lehçelerinde kalıp sözler, kalıplaşmış sözler

Güney-doğu (Türkistan –Uygur) grubu Türk lehçelerinde terimler, doldurma sözler

Güney-doğu (Türkistan –Uygur)  grubu Türk lehçelerinde söz varlığı ile ilgili son çalışmalar

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.