GDT 301 Özbek Türkçesi  V

 

Sınıf,Yarıyıl : 3. sınıf  1.yarıyıl; Kredi: 4 Ulusal, 7 Ects; Süre: 4 Saat

Dersin Dili: Özbek Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin Ön koşulları: GDT 202 dersini almış olmak.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Yard.Doç.Dr. Aynur Öz Özcan

 

Ders Özbek Türkçesi IV’ün devamıdır. Özbek Türkçesinin söz dizimi özellikleri, biçim-dizim ilişkileri ayrıntılı olarak işlenir. Konular, metin üzerinde uygulamalarla desteklenir. Öğrencinin okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerinin gelişmesine yoğunlaşır. Programa alınan çağdaş metinlerden ve Özbek sesli ve görsel yayınlarından örnekler sunar.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

HACIYEV, A. (1985).Lingvistik Terminlerning İzahli Lugatı, Taşkent.

KONONOV, A. N. (1960). Grammatika Sovremennogo Uzbekskogo Literaturnogo Yazıka. Moskva.

KORKMAZ, Z. (1992).Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara.

MAHMUDOV, N. B. TOHLİYEV (1991). Özbek Tilini Örgenemiz, Taşkent.

Nurmanov, E. N. Mahmudov, (1992).  vd. Özbek Tilining Mezmuniy Sintaksisi, Taşkent.

Özbek Tilining İzahli Lugati, Moskva, 1981.

REŞETOV, V.V. (1959).Uzbekskiy Yazik, Taşkent.

SEİD AHMED (1995).  Bir Öpiçning Behasi, Taşkent: Gafur Gulam Namidegi Edebiyat ve Sen’et Neşriyatı.

ŞAABDURAHMANOV, Ş. M. ASKAROVA,. (1980). Hazirgi Özbek Edebiy Tili, Taşkent.

TURSUNOV, U. C.  MUHTAROV, (1992).Hazirgi Özbek Edebiy Tili, Taşkent.

USMANOVA, M., E. EZLEROV, Ş. ŞERİPOV, (1980). Özbek Tili, Taşkent.

YAMAN, E. (2000). Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesinin Söz Dizimi Bakımından Karşılaştırılması, Ankara.

 

 

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

Ders Konuları

Giriş: Temel Terminoloji

Özbek Türkçesinde Cümle

Özbek Türkçesinde Cümle kurucularının sırası

Özbek Türkçesinde cümle türleri

Bitmiş cümleler, uygulama

Bitmemiş cümleler, uygulama

Uygulama

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.