GDT 210 Sarı Uygur Türkleri ve Dilleri I

 

Sınıf,Yarıyıl : 2. sınıf  2.yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 2 Ects; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Yard.Doç.Dr. Erkin Emet

 

Bu derste Sarı Uygur Türklerinin tarihi ve sosyo-kültürel durumları incelenmekte, dilleri ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve söz varlığı bakımlarından ele alınmaktadır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

CHen ZONG ZHEN, YU-GU-YU JIAN-ZHI, (1985) . Ana Çizgileriyle Sarı Uygurca, Pekin.

CHEN ZONGZHEN, NURBEG, ZHAO XIANGRU, (1990).Çin`deki Türkiy Tillarning Selişturma Lugiti, Bei Jing.

CHEN ZONGZHEN, LEI XUANCHUN, (1992). Batı Sarı Uygurca-Çince Sözlük, CHeng Du.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

Ders Konuları

Sarı Uygur Türklerinin tarihi hakkında

Sarı Uygur  Türkleri hakkında

Sarı Uygur Türklerinin dil durumu

Sarı Uygur Türkçesinin ses düzeni

Sarı Uygur Türkçesinde hece, vurgu

Söz yapımı

Söz yapımı

Çekim morfolojisi

Çekim morfolojisi

Sarı Uygur Türkçesinin söz dizimi özellikleri

Sarı Uygur Türkçesinin söz dizimi özellikleri

Söz varlığı

Söz varlığı

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.