GDT 208 Tarihsel Doğu Türkçesi II

 

Sınıf,Yarıyıl : 2. sınıf  2.yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 2 Ects; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye  Türkçesi

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin Ön koşulları: GDT 205 dersini almış olmak.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Yard.Doç.Dr. Aynur Öz Özcan

 

Doğu Türk yazı dilinin XVIII-XIX. yüzyıllar arasındaki durumu ve dil özellikleri tanıtılır. Dilde mahallileşme cereyanları ve sosyal ve kültürel faktörleri, mahallî dil özelliklerin dönemin geçerli yazı diline yansıması, bölgesel yazı dilleri yaratma teşebbüsleri, mahallîleşme cereyanının ilk temsilcileri, eserleri ve dil özellikleri dersin konularıdır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

 

BARUTCU ÖZÖNDER, F.S.(2002). Türk Dilinin Tarihî Dönemleri Üzerine Birkaç Söz”, 24 Ekim 2001, Bilim, Kültür, Edebiyat Dili Olarak Türkçe Semineri, Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (: Türkbilig, Türkoloji Araştırmaları, 2002/3, s. 203-210).

CAFEROĞLU, A. (1972).Türk Dili Tarihi, İstanbul.

ECKMANN, J. (1988).Çağatayca El Kitabı,(Çev. Günay Karaağaç), İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi.

ŞÇERBAK, A.M. (1962). Grammatika starouzbekskogo yazıka, Moskva, Leningrda: Nauka.

TENIŞEV, E.R. (1997). Sravnitel‘no-İstoriçeskaya Grammatika Tyurkskix Yazıkov, Leksika, Moskva

GÖMEÇ, S. (2003). Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi, Ankara.

 

 

 

 

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

Ders Konuları

18-19. yüzyıllarda Doğu Türk yazı dili

Mahallîleşme Akımları, sosyal ve politik etkenler

Yazı dilinde mahallîleşmenin ilk temsilcileri, eserlerinden örnekler

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.