GDT 207 Salar Türkleri ve Dilleri

 

Sınıf,Yarıyıl : 2. sınıf  1.yarıyıl; Kredi: 3 Ulusal, 3 Ects; Süre: 3 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Yard.Doç.Dr. Erkin Emet

 

Bu derste Salar Türklerinin tarihi ve sosyo-kültürel durumları incelenmekte, dilleri ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve söz varlığı bakımlarından ele alınmaktadır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

 

Chen ZONGZHEN, Nurbeg, ZHao Xiangru, (1990). Türkiy Tillarning Selişturma Lugiti, Bei Jing.

LIN Lianyun, (1985). Sa-la-yu Jian-Zhi, `Ana Çizgileriyle Salarca` Pekin.

Salarca-Çince, Çince-Salarca Sözlük, CHengdu 1992.

 

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

Ders Konuları

Salar Türkleri hakkında

Salarların dil durumu

Salar Türkçesinin ses düzeni

Salar Türkçesinde hece, vurgu

Söz yapımı

Söz yapımı

Çekim morfolojisi

Çekim morfolojisi

Salar Türkçesinin söz dizimi özellikleri

Salar Türkçesinin söz dizimi özellikleri

Söz varlığı

Söz varlığı

Salar Türkleri hakkında

Salarların dil durumu

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.