GDT 206 Uygur-Karluk Dil İlişkileri

 

Sınıf,Yarıyıl : 2. sınıf  2. yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 3 Ects;  Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Yard.Doç.Dr. Aynur Öz Özcan

 

Uygur-Karluk Türk lehçelerinin tarihsel ve modern dil ilişkilerini tanıtır, dersin konularıyla ilgili araştırmaları ve değerlendirmeleri kapsar. Karışma, karışma özellikleri, alıntılama, kayma, iki dillilik, ilişkiye dayalı değişme, ilişkiye dayalı değişmede sosyal faktörler vb. dersin konularıdır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

ABDURRAHMANOV, G. Ş. ŞÜKÜROV, (1973). Özbek Tilining Tarihiy Grammatikası, Taşkent.

AHMET T.  (1992). Aliy Mekteplar Üçün Hazirki Zaman Uygur Tili, Ürümçi.

APPEl, R. P. MUYSKEN, (1987). Language Contact and Bilingualism, London.

CAFEROĞLU, A. (1984). Türk Dili Tarihi, İstanbul.

DADABAYEV, H. (2000),“Çıgatay Edebiy Tilidegi Mogolçe Özleşmeler“, Dördüncü Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 25-29 Eylül 2000, Yayınlanmamış Kurultay Bildirisi.

DOERFER, G. (1963-1975). Türkische und Mongolische Elemente im Neuperssichen, Band I-IV, Wiesbaden.

MİRZAYEV, M. S. USMANOV,  İ.  RESİLOV, (1970), Özbek Tili, Taşkent.

MYERS-SCOTTEN, C. (1996), Code-switching, The Handbook of Sociolinguistics, Blackwell.

Özbekistan Respublikası, Taşkent, 1997.

ROMAINE, S. (1991). Bilingualism, Oxford.

TURSUNOV, U. B. ORINBAYEV, (1995). Özbek Edebiy Tili Tarihi, Taşkent.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

Ders Konuları

Güneydoğu Türk toplulukları tarihine genel bakış

Türkistan coğrafyasına genel bakış

Güneydoğu Türk topluluklarının etnodemografik yapısı

Güneydoğu Türk lehçelerinin etkilediği ve etkilendiği diller

Güney-doğu Türk lehçelerinde Arapça etkisi

Güney-doğu Türk lehçelerinde Farsça etkisi

Güney-doğu Türk lehçelerinde Moğolca etkisi

Güney-doğu Türk lehçelerinde Rusça etkisi

Güneydoğu Türk lehçeleri nde Çince etkisi

Güneydoğu Türk topluluklarında iki dillilik ve sonuçları

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.