GDT 205 Tarihsel Doğu Türkçesi I

 

Sınıf,Yarıyıl : 2. sınıf  1.yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 4 Ects; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye  Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Yard.Doç.Dr. Aynur Öz Özcan

 

Ders Doğu Türk yazı dilinin kuruluşu, aşamaları, edebî temsilcileri ve eserlerini tanıtır, Doğu Türk yazı dilinin gramer özelliklerine odaklanır. Doğu Türk yazı dili  ürünleri gramer özelliklerinin tanıtılmasında kaynak olarak kullanılır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

 

BARUTCU ÖZÖNDER, F.S.(2002). Türk Dilinin Tarihî Dönemleri Üzerine Birkaç Söz”, 24 Ekim 2001, Bilim, Kültür, Edebiyat Dili Olarak Türkçe Semineri, Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (: Türkbilig, Türkoloji Araştırmaları, 2002/3, s. 203-210).

CAFEROĞLU, A. (1972).Türk Dili Tarihi, İstanbul.

ECKMANN, J. (1988).Çağatayca El Kitabı,(Çev. Günay Karaağaç), İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi.

ŞÇERBAK, A.M. (1962). Grammatika starouzbekskogo yazıka, Moskva, Leningrda: Nauka.

TENIŞEV, E.R. (1997). Sravnitel‘no-İstoriçeskaya Grammatika Tyurkskix Yazıkov, Leksika, Moskva

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

Ders Konuları

Giriş: Türk dilinin dönemleri

Orta Türkçe dönemi: Giriş

Doğu Türk yazı dilinin başlangıç aşamaları (13-14. yy)

Doğu Türk yazı dili: Gramer özellikleri

Doğu Türk yazı dili (15. yy)

Doğu Türk yazı dili (16. yy)

Doğu Türk yazı dili (17. yy)

Değerlendirme

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.