GDT 202 Özbek Türkçesi IV

 

Sınıf,Yarıyıl : 2. sınıf  2.yarıyıl; Kredi: 4 Ulusal, 8 Ects; Süre: 4 Saat

Dersin Dili: Özbek Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin Ön koşulları: GDT 201 dersini almış olmak.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Yard.Doç.Dr. Aynur Öz Özcan

 

Özbek Türkçesi III dersinin devamıdır. Özbek Türkçesinin gramerini ayrıntılandırarak verir. Öğrencinin konuşma, yazma, sözel ve işitme becerilerini eşit olarak geliştirmeye yönelir. Okuma ve konuşma için temel malzeme Çağdaş Özbek medyasından ve edebiyatından seçmelerdir.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

 

HACIYEV, A. (1985).Lingvistik Terminlerning İzahli Lugatı, Taşkent.

KONONOV, A. N. (1960). Grammatika Sovremennogo Uzbekskogo Literaturnogo Yazıka. Moskva.

KORKMAZ, Z. (1992).Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara.

MAHMUDOV, N. B. TOHLİYEV (1991). Özbek Tilini Örgenemiz, Taşkent.

Öz, A. (1999) .Özbek Türkçesinde İsimler, (Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayımlanmamış doktora tezi), Ankara.

Özbek Tilining İzahli Lugati, Moskva, 1981.

REŞETOV, V.V. (1959).Uzbekskiy Yazik, Taşkent.

SEİD AHMED (1995).  Bir Öpiçning Behasi, Taşkent: Gafur Gulam Namidegi Edebiyat ve Sen’et Neşriyatı.

ŞAABDURAHMANOV, Ş. M. ASKAROVA,. (1980). Hazirgi Özbek Edebiy Tili, Taşkent.

TURSUNOV, U. C.  MUHTAROV, (1992).Hazirgi Özbek Edebiy Tili, Taşkent.

USMANOVA, M., E. EZLEROV, Ş. ŞERİPOV, (1980). Özbek Tili, Taşkent.

 

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

Ders Konuları

Özbek Türkçesinde dil bilgisi türleri, uygulamalar

Özbek Türkçesinde cümle ögeleri, uygulamalar,

Özbek Türkçesinde söz dizimi özellikleri, uygulamalar

Özbek Türkçesinde cümle türleri, uygulamalar

Özbek Türkçesinde dil bilgisi türleri, uygulamalar

Özbek Türkçesinde cümlede vurgu ve tonlama, uygulamalar

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.