GDT 201 Özbek Türkçesi III

 

Sınıf,Yarıyıl : 2. sınıf  1.yarıyıl; Kredi: 5 Ulusal, 8 Ects; Süre: 5 Saat

Dersin Dili: Özbek Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin Ön koşulları: GDT 104 dersini almış olmak.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Yard.Doç.Dr. Aynur Öz Özcan

 

Birinci yıl Özbek Türkçesi dersinin devamıdır. Özbek Türkçesinin gramerini ayrıntılandırarak verir. Öğrencinin konuşma, yazma, sözel ve işitme becerilerini eşit olarak geliştirmeye yönelir. Okuma ve konuşma için temel malzeme Çağdaş Özbek medyasından ve edebiyatından seçmelerdir.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

 

HACIYEV, A. (1985).Lingvistik Terminlerning İzahli Lugatı, Taşkent.

KONONOV, A. N. (1960). Grammatika Sovremennogo Uzbekskogo Literaturnogo Yazıka. Moskva.

KORKMAZ, Z. (1992).Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara.

MAHMUDOV, N. B. TOHLİYEV (1991). Özbek Tilini Örgenemiz, Taşkent.

Öz, A. (1999) .Özbek Türkçesinde İsimler, (Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayımlanmamış doktora tezi), Ankara.

Özbek Tilining İzahli Lugati, Moskva, 1981.

REŞETOV, V.V. (1959).Uzbekskiy Yazik, Taşkent.

ŞAABDURAHMANOV, Ş. M. ASKAROVA,. (1980). Hazirgi Özbek Edebiy Tili, Taşkent.

TURSUNOV, U. C.  MUHTAROV, (1992).Hazirgi Özbek Edebiy Tili, Taşkent.

USMANOVA, M., E. EZLEROV, Ş. ŞERIPOV, (1980). Özbek Tili, Taşkent.

 

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

Ders Konuları

Özbek  Türkçesinde söz yapımı

Özbek Türkçesinde dil bilgisel kategoriler, uygulamalar

Özbek Türkçesinde kelime türleri, uygulamalar

Özbek Türkçesinde isimler, uygulamalar

Özbek Türkçesinde sıfatlar, uygulamalar

Özbek Türkçesinde zarflar, uygulamalar

Özbek Türkçesinde zamirler, uygulamalar

Özbek Türkçesinde fiil, uygulamalar

Özbek Türkçesinde bağlaçlar, uygulamalar

Özbek Türkçesinde edatlar, uygulamalar

Özbek Türkçesinde ikilemeler

Özbek Türkçesinde tamlamalar, uygulamalar

Özbek Türkçesinde ünlemler ve yansıma sözler

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.