GDT 105 Güney-doğu (Uygur-Karluk) Diyalekt Alanı

 

Sınıf,Yarıyıl : 1. sınıf  1.yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 1 Ects;  Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Yard.Doç.Dr. Aynur Öz Özcan

 

Güney-doğu (Uygur-Karluk) diyalekt alanı ve linguistik sınırları ayrıntılı olarak öğrenciye tanıtılır. Diyalekt coğrafyası ve diyalektolojinin temel inceleme yolları üzerinde durulur. Örnek uygulamalar yapılır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

 

ABDULLAYEV, F. (1961).Harezm Şeveleri, Taşkent.

CEBBAROV, İ. (1994). Özbek Halkı Etnografiyası, Taşkent,

CHAMBERS, J.K.  P. TRUDGILL (1980). Dialectology, Cambridge University Press: Cambridge.

JARRING, G.  (1964). An Eastern Turki–English Dialect Dictionary, Lund.

JARRING, G. (1987). Dervish and Qalandar, Texts from Kashghar, Lund.

JARRING, G. (1980). Literary Texts From Kashghar, Lund.

JARRING, G. (1981). Some Notes on Eastern Turki (New Uighur) Munazara Literature, Lund.

JARRING, G. (1985).The Moen Collectim of Eastern Turki (New Uighur) Proverbs and Popular Sayings, Lund.

KARABAYEV, Y. (1991). Özbekistan Bayramleri, Taşkent.

KORKMAZ, Z. (1992). Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara.

MALOV, S. Y. (1956). Lobnorskiy Dialekt, “Lopnor Diyalekti”, Frunze.

MALOV, S. Y. (1961).Nareçiya Sintsyanskix Uygurov, “Şin jiang Uygur Dili Diyalekti”, Moskva.

MALOV, S. Y. (1954). Xamiyskaye Nareçiye, “Kumul Şivesi”, Moskva.

OLCAY, S. (1962). Yarkent Ağzından Örnekler, Ankara.

OSMANOV, M. (1989).Hazirqi Zaman Uygur Tili Diyalektleri, Ürümçi.

Özbek Halk Şeveleri Lugati, Taşkent, 1971.

Özbek Halk Şeveleri Morfologiyası, Taşkent, 1984.

Özbek Şeveleri Leksikası, Taşkent, 1991.

Özbek Tilining İzahli Lugati, Moskva, 1981.

Özbekistan Respublikası, Taşkent, 1997.

REŞETOV, V. V. Ş. ŞAABDURAHMANOV, (1978).Özbek Dialektologiyası, Taşkent.

SETTAR, M. (1993). Özbek Üdümleri, Taşkent.

ŞAABDURAHMANOV, Ş. (1962).Özbek Edebiy Tili ve Özbek Halk Şeveleri, Taşkent.

 

 

 

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

Ders Konuları

Temel terminoloji

Diyalekt coğrafyası metodları

Güney-doğu (Uygur-Karluk)  diyalekt alanı

Güney-doğu (Uygur-Karluk)  alan araştırması projesi hazırlama

Soru kılavuzu hazırlama

Kaynak kişi seçimi, kriterler

Bilgiyi haritalama, dil haritalaması örnekleri (varyantları ile linguistik değişken olarak (x)’i kullanarak)

Güney-doğu (Uygur-Karluk) Türklerinin sosyo-ekonomik ve kültürel durumu

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.