GDT 104 Özbek Türkçesi II

 

Sınıf,Yarıyıl : 1. sınıf  2.yarıyıl; Kredi: 4 Ulusal, 6 Ects; Süre: 4 Saat

Dersin Dili: ÖzbekTürkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin Ön koşulları: GDT 101 dersini almış olmak.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Yard.Doç.Dr. Aynur Öz Özcan

 

Ders Özbek Türkçesi I’in devamıdır. Özbek Türkçesinin yazı dilinin biçim bilgisi ve söz dizimi özelliklerini kapsar. Öğrencinin okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerinin gelişmesine yoğunlaşır. Programa alınan çağdaş metinlerden ve Özbek sesli ve görsel yayınlarından örnekler sunar.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

 

HACIYEV, A. (1985).Lingvistik Terminlerning İzahli Lugatı, Taşkent.

KONONOV, A. N. (1960). Grammatika Sovremennogo Uzbekskogo Literaturnogo Yazıka. Moskva.

KORKMAZ, Z. (1992).Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara.

MAHMUDOV, N. B. TOHLİYEV (1991). Özbek Tilini Örgenemiz, Taşkent.

Öz, A. (1999) .Özbek Türkçesinde İsimler, (Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayımlanmamış doktora tezi), Ankara.

Özbek Tilining İzahli Lugati, Moskva, 1981.

REŞETOV, V.V. (1959).Uzbekskiy Yazik, Taşkent.

ŞAABDURAHMANOV, Ş., M. ASKAROVA, (1980). Hazirgi Özbek Edebiy Tili, Taşkent.

TURSUNOV, U. C.  MUHTAROV, (1992).Hazirgi Özbek Edebiy Tili, Taşkent.

USMANOVA, M., E. EZLEROV, Ş. ŞERIPOV, (1980). Özbek Tili, Taşkent.

 

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

Ders Konuları

Özbek  Türkçesinde ses bilgisi, şekil bilgisi ve söz dizimi ile ilgili temel kavramlar

Özbek Türkçesinde kelime türleri, uygulamalar

Özbek Türkçesinde dilbilgisel türler, uygulamalar

Özbek Türkçesinde iyelik kategorisi, uygulamalar

Özbek Türkçesinde hal kategorisi, uygulamalar

Özbek Türkçesinde zaman kategorisi, uygulamalar

Özbek Türkçesinde kip ve görünüş, uygulamalar

Özbek Türkçesinde dilbilgisel türler, uygulamalar

Özbek  Türkçesinde cümle türleri, uygulamalar

Özbek Türkçesinde cümle içinde ton, ezgi, uygulamalar

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.