GDT 102 Türkistan Edebiyatı Tarihi

 

Sınıf,Yarıyıl : 1. sınıf  2.yarıyıl; Kredi: 3 Ulusal, 3 Ects; Süre: 3 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç.Dr. Ufuk Tavkul

 

Doğu Türk edebî dilinin teşkili ve gelişimi tanıtılır, Doğu Türk edebiyatı eserleri hakkında bilgi verilir.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

 

CAFEROĞLU, A. (1984). Türk Dili Tarihi II, İstanbul: Enderun Yay.: 17, 3. Baskı.

ECKMANN, J. (1986). Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar, (Haz. O. F. Sertkaya), Ankara: TDK yay.

KÖPRÜLÜ, F. (1986). Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul .

 LEVEND, A. S. (1984). Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara  (2. Baskı).

Uygur Edebiyatı Tarihi, 4 Cilt, Ürümçi 1993.

ZAMAN N. (1988). Uygur Edebiyatı Tarihi, Şin Jiang Maarip Neşriyatı, Ürümçi.

 

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

Ders Konuları

Doğu Türk edebî dilinin teşkili ve gelişmesi

Doğu Türk edebiyatının dönemleri

13-14. yüzyıl Türkistan edebiyatı

15. yüzyıl Türkistan edebiyatı

16. yüzyıl Türkistan edebiyatı

17. yüzyıl Türkistan edebiyatı

18. yüzyıl Türkistan edebiyatı

19. yüzyıl Türkistan edebiyatı

Doğu Türk yazı dilinin kaynakları: sözlükler ve gramerler

Değerlendirme

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.