GDT 101 Özbek Türkçesi I

 

Sınıf,Yarıyıl : 1. sınıf  1.yarıyıl; Kredi: 4 Ulusal, 7 ECTS; Süre: 4 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Yard.Doç.Dr. Aynur Öz Özcan

 

Ders Özbek Türkçesinin yazı ve ses bilgisini verir, yazı dilinin yazı dilinin temel gramer yapılarını ve söz varlığını da kapsar. Öğrencinin okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerinin gelişmesine yoğunlaşır. Programa alınan çağdaş metinlerden ve Özbek sesli ve görsel yayınlarından örnekler sunar.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

 

HACIYEV, A. (1985).Lingvistik Terminlerning İzahli Lugatı, Taşkent.

KONONOV, A. N. (1960). Grammatika Sovremennogo Uzbekskogo Literaturnogo Yazıka Moskva.

KORKMAZ, Z. (1992).Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara.

MAHMUDOV, N. B. TOHLİYEV (1991). Özbek Tilini Örgenemiz, Taşkent.

Öz, A. (1999). Özbek Türkçesinde İsimler, (Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayımlanmamış doktora tezi), Ankara.

Özbek Tilining İzahli Lugati, Moskva, 1981.

REŞETOV, V.V. (1959).Uzbekskiy Yazik, Taşkent.

ŞAABDURAHMANOV, Ş. M. ASKAROVA, (1980). Hazirgi Özbek Edebiy Tili, Taşkent.

TURSUNOV, U. C.  MUHTAROV, (1992).Hazirgi Özbek Edebiy Tili, Taşkent.

USMANOVA, M., E. EZLEROV, Ş. ŞERIPOV, (1980). Özbek Tili, Taşkent.

 

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

Ders Konuları

Ses bilgisi ve ses bilimine dair temel kavramlar

Özbek alfabesi

Ses – yazım ilişkisi açısından Özbek alfabesi

Özbek Türkçesinin ses düzeni, uygulamalar

Özbek Türkçesinin temel biçim bilgisi, uygulamalar

Özbek Türkçesinin temel biçim bilgisi, temel söz dizimi özellikleri, uygulamalar

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.