GBT 410 İran ve Türkler 

 

Sınıf, Yarıyıl: 4. Sınıf, 2. Yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 2 ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Seçmeli

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Üçler Bulduk

 

İran coğrafyası Türk yayılma alanı içerisinde olduğundan, tarihte ve günümüzde bu bölge yoğun bir şekilde Türklerle meskundur. Derste İran tarihiyle bağlantılı olarak bu Türklerden ve kültürlerinden söz edilmektedir.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

 

Gömeç, S., 2003. Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi, Ankara.

Güneyli, Yılmaz, “İran’da Etnik Bölgeler Arasında Sosyo-Ekonomik Eşitsizlik”, Kök

Araştırmalar, 4 (2),123-150.

Marjanı Farzad, “Turkmens of Iran”, Turkmens, http: //www. Turkmens.com/IranTP.html.

Özönder, F. Sema Barutcu, (2002),  “İran ve Türkler”, Kök Araştırmalar, IV/2,101-122.

Sümer, F., (1992). Safevî Devletinin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü, Ankara.

Sümer, F., (1992).Oğuzlar (Türkmenler), İstanbul.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

İran Coğrafyasına Giriş

Tarih Boyunca İran’a Türk Göçleri

Kök Türk Çağında İran

İran’da Yaşayan Halklara Genel Bir Bakış

Oguz-Türkmen Akınları

Kara-Koyunlular ve İran

Ak-Koyunlular ve İran

Safevi Hanedanlığı Dönemi

Safevi-Osmanlı Mücadelesi

Afşarlar ve Hanlıkların Ortaya Çıkışı

Kaçar Hanedanlığı

Günümüz İran’ının Doğuşu

20. Yüzyılda İran-Türk Münasebetleri

21. Yüzyıl Başlangıcında İran ve Dünya

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.