GBT 408 Türkmen Araştırmaları 

 

Sınıf, Yarıyıl: 4. Sınıf, 2. Yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 2 ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkmen Türkçesi

Dersin Türü: Seçmeli

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Berdi sarıyev

 

Türkmenlerin dil, tarih ve kültür konularında çalışmalar yaptırılır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

 

Atalay, Besim, Divanü Lugat-it-Türk, IV, Ankara.

Barutcu Özönder, F. Sema, “Genel Türklük alanı çerçevesinde Türk dilinin durumu, ileriye dönük bakış ve yaklaşımlar”, Kök Araştırmalar 1/1: 30-40.

Baymıradov, A., A., Hocagulıyev,(1992), Türkmen Halk Dörediciliği I-II, Aşgabat.

Caferoğlu, A., Türk Dili Tarihi, İst.1984.

Eren, Hasan, Türklük Bilimi Sözlüğü, Amkara 1998.

Seidmıradov, K., (1976), Türkmen Folklorı Hezirki Zamanda I,  Aşgabat.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Türkmen alanına genel bakış

Türkmenlerin tarihine genel bakış

Türkmenlerin coğrafyasına genel bakış

Türkmen alanı kaynakları hakkında genel bilgi

Türkmen alanı dil ile ilgili kaynakların tanıtımı ve üzerinde yapılan çalışmalar

Türkmen alanı edebiyat ile  ilgili kaynakların tanıtımı ve üzerinde yapılan çalışmalar

Türkmen alanı edebiyat tarihi ile  ilgili kaynakların tanıtımı ve üzerinde yapılan çalışmalar

Türkmen alanı dil tarihi ile  ilgili kaynakların tanıtımı ve üzerinde yapılan çalışmalar

Türkmen alanı folklor ile  ilgili kaynakların tanıtımı ve üzerinde yapılan çalışmalar

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.