GBT 407 Türkmenistan Cumhuriyeti

 

Sınıf, Yarıyıl: 4. Sınıf, 1. Yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 2 ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Seçmeli

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Üçler Bulduk

 

Türkmenistan’ın siyasî ve coğrafî anlamda incelenmesinin yanı sıra, “Türkmen” adı ve menşeinden başlayarak, Oguz tarihi kısaca özetlenmektedir. Oğuzların İslâm coğrafyasına girmeleriyle başlayan siyasî tarih, özellikle Sirderya ve Horasan’a kadar olan bölgedeki faaliyetler ve gelişmeler üzerinde durulduktan sonra, Rusya’nın  17. yüzyıldan itibaren bölgedeki faaliyetleri, İran ile olan münasebetler, Türkmenistan’ın siyasî ve sosyal bakımdan şekillenmesi açısından değerlendirilmektedir. 18. ve 20. yüzyıldaki Türkmen millî hareketleri, 1917 Bolşevik İhtilâli ve sonrası gelişmeler, Sovyet Türkmenistanı ve 1991’de başlayan yeniden bağımsızlık dönemi dersin ana konuları arasındadır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Gömeç, S., 2003, Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi, Ankara.

Sümer, F., (1992), Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri-Boy Teşkilatı-Destanları, İstanbul.

Togan,  Z. V., (1981), Bugünkü  Türkili Türkistan  ve Yakın Tarihi, İstanbul.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Türkmen adı ve manası

Türkmenistan coğrafyası

Eski Türk çağında Türkmenistan

Çingizliler çağında Türkmenistan

Gazneliler çağında Türkmenistan

Selçuklu Devletinin ilk zamanları

Türkmen-Oguz ilişkisi

Selçuklu Devletinin yıkılışı

Altun-Orda Hanlığı-Temürlü mücadelesi

Türkmen-İran savaşları

Türkmen-Özbek mücadelesi

Türkmenistan’ı Rusların işgali

Sovyet-Rusya döneminde Türkmenler

Günümüzde Türkmenistan

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.