GBT 406 Azerbaycan Araştırmaları

 

Sınıf, Yarıyıl: 4. Sınıf, 2. Yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 2 ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Azerbaycan Türkçesi

Dersin Türü: Seçmeli

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Melek Erdem

 

Azerbaycan Türklerinin dil, tarih ve kültür konularında çalışmalar yaptırılır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Akpınar, Y., (1994),  Azerî Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul.

Atalay, Besim, Divanü Lugat-it-Türk, IV, Ankara.

Azerbaycan Dilciliği Meseleleri (1981), Bakü.

Barutcu Özönder, F. Sema, “Genel Türklük alanı çerçevesinde Türk dilinin durumu, ileriye dönük bakış ve yaklaşımlar”, Kök Araştırmalar 1/1: 30-40.

Barutcu Özönder, F. Sema, (2002). “İran ve Türkler“, Kök Araştırmalar, IV/2, (Güz 2002), 101-122.

Caferoğlu, A., (1953), Azerbaycan Dil ve Edebiyatının Dönüm Noktaları, Ankara.

Caferoğlu, A., (1984). Türk Dili Tarihi, İst..

Efendiyev, P., (1992). Azerbaycan Şifahi Halg Edebiyatı, Bakı

Eren, Hasan, (1998). Türklük Bilimi Sözlüğü, Ankara.

Johanson, Lars, E. A. Csato, (1998). The Turkic Languages, London.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Azerbaycan alanına genel bakış

Azerbaycan alanı Türk toplulukları tarihine genel bakış

Azerbaycan alanı Türk toplulukları coğrafyasına genel bakış

Azerbaycan alanı kaynakları hakkında genel bilgi

Azerbaycan alanı  dil ile ilgili kaynakların tanıtımı ve üzerinde yapılan çalışmalar

Azerbaycan alanı edebiyat ile  ilgili kaynakların tanıtımı ve üzerinde yapılan çalışmalar

Azerbaycan alanı edebiyat tarihi ile  ilgili kaynakların tanıtımı ve üzerinde yapılan çalışmalar

Azerbaycan alanı dil tarihi ile  ilgili kaynakların tanıtımı ve üzerinde yapılan çalışmalar

Azerbaycan alanı folklor ile  ilgili kaynakların tanıtımı ve üzerinde yapılan çalışmalar

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.