GBT 405 Azerbaycan Cumhuriyeti

 

Sınıf, Yarıyıl: 4. Sınıf, 1. Yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 2 ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Seçmeli

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Üçler Bulduk

 

Azerbaycan coğrafyasında yaşamış en eski topluluklardan, günümüzde yaşayan  Azerbaycan Türklerinin tarihine kadar olan dönemi tanıtır. Dersin ağırlıklı konuları XIX. yy.daki  gelişmeler ve bugünkü Azerbaycan’dır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Gömeç, S., 2003, Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi, Ankara

Sümer, F., (1992), Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri-Boy Teşkilatı-Destanları, İstanbul.

Togan,  Z. V., (1981), Bugünkü  Türkili Türkistan  ve Yakın Tarihi, İstanbul.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Azerbaycan adı ve coğrafyası

Türklerin Azerbaycan’a ilk gelişleri

Azerbaycan’ın eski Türk çağı

Azerbaycan’a yapılan Türkmen akınları

Selçuklular çağında Azerbaycan

İlhanlılar çağında Azerbaycan

Osmanlı-Azerbaycan münasebetleri

İran-Azerbaycan münasebetleri

Azerbaycan’ın Rus işgaline uğraması

Azerbaycan’da dil çalışmaları

Sovyet-Rusya zamanında Azerbaycan

Halk Cephesi ve Elçi Bey

Azerbaycan’ın İlk Bağımsızlık yılları

Günümüz Azerbaycan’ı

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.