GBT 404 Azerbaycan Halk Edebiyatı 

 

Sınıf, Yarıyıl: 4. Sınıf, 2. Yarıyıl;  Kredi: 3 Ulusal, 6 ECTS; Süre: 3 Saat

Dersin Dili: Azerbaycan Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Melek Erdem

 

Azerbaycan Türklerinin sözlü edebî gelenekleri, sözlü edebiyatın kaynaklarını, Azerbaycan halk edebiyatının türlerini ve ürünlerini tanıtır ve destan türü üzerinde durur. Azerbaycan halk edebiyatı ürünlerinden örnekler okutulur.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Barutcu Özönder, F. Sema, (1999). “ “Türk”ler ne zaman bir “millet” idi? I. Ortak bir köken mitleri vardı: bir “dişi-kurt”tan türemişlerdi”. Kök Araştırmalar. I (2) (Güz 1999): 65-92.

Chadwick, Nora K., Victor Zhirmunsky, (1969). Oral Epics of Central Asia. Cambridge University Press.

Çobanoğlu, Özkul, (1999). Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş. Ankara.

Efendiyev, P., (1992). Azerbaycan Şifahi Halg Edebiyatı, Bakı.

Ergin, Muharrem, (1989). Dede Korkut Kitabı I Giriş-Metin-Faksimile, Ankara. Ergin, Muharrem , (1991). Dede Korkut Kitabı II İndeks-Gramer, Ankara .

Gökyay, Orhan Şaik ,(2000). Dedem Korkudun Kitabı, İstanbul.

Günay, Umay, (1986). Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi. Ankara.

Jirmunskiy, V. M. (1974). Tyurkskiy Geroiçeskiy Epos. Leningrad.

Tezcan, Semih, Hendrik Boeschoten,  (2000). Dede Korkut Oğuznameleri. İstanbul

Köprülü, F., (1980). Türk Edebiyatı Tarihi, İst.

Leach, Maria, J. Fried, (1972). Standard Dictionary of Folklore Mythology and Legend. USA.

Ögel, Bahaeddin, (1989, 1995). Türk Mitolojisi II. Ankara.

Ögel, Bahaeddin, (1985-1987). Türk Kültür Tarihine Giriş 1-9.

Öztürk, Ali, (2000).  Çağları İçinde Türk Destanları. İstanbul.

Şükürov, Ağayar,  (1995). Mifologiya I - II. Bakı

Togan, A. Zeki Velidi, (1972). Oğuz Destanı Reşideddin Oğuznamesi, Tercüme ve Tahlili. İstanbul.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Oğuz Türk sözlü geleneğine giriş

Azerbaycan Türklerinde anlatıcılar

Azerbaycan Türk halk hikayeleri, örnek metinler

Azerbaycan  Türk halk masalları, örnek metinler

Azerbaycan Türk efsaneleri, örnek metinler

Azerbaycan Türk destanları, örnek metinler

Azerbaycan fıkraları

Değerlendirme

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.