GBT 403 Türkmen Halk Edebiyatı 

 

Sınıf, Yarıyıl: 4. Sınıf, 1. Yarıyıl;  Kredi: 4 Ulusal, 7 ECTS; Süre: 4 Saat

Dersin Dili: Türkmen Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Berdi Sarıyev

 

Türkmenlerin sözlü edebî gelenekleri içinde terminoloji, sözlü edebiyatın kaynakları, Türkmen halk edebiyatının türleri ve ürünler bu dersin esas konularıdır. Özellikle destan türü üzerinde ciddi olarak durulur. Türkmen sözlü edebiyatının ürünlerinden örnekler okutulur.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Azmun, Y. (1966), “Türkmen halk edebiyatı”, Reşit Rahmeti Arat İçin, Ankara: 32-83.

Aşırov, Akmuhammet, (1993), Türkmen Halk Dessanları II. Aşgabat

Barutcu Özönder, F. Sema, (1999), “ “Türk”ler ne zaman bir “millet” idi? I. Ortak bir köken mitleri vardı: bir “dişi-kurt”tan türemişlerdi”. Kök Araştırmalar. I (2) (Güz 1999): 65-92. Ankara 1999

Bekmıradov, A., (1987), Andalıp Hem Oğuznamaçılık Däbi, Aşgabat

Erdem, Melek, (1997),  “Türkmen bağşılık mektepleri”. Türkoloji Dergisi. 12 (1): 275-285. Ankara

Garrıyev, B. A., (1990), Göroğlı Türkmen Gahrımançılık Eposı,  Aşgabat

Garrıyeva, A., K. Berkeliyev, K. Seyitmıradov, (1993), Türkmen Halk Dessanları I, Aşgabat

Göroğlı, H., (1999),Oğuz Gahrımançılık Eposı. M. Sarıhanov  (Rusçadan çev.). Aşgabat

Jirmunskiy, V. M., (1974), Tyurkskiy Geroiçeskiy Epos. Leningrad

Kösäyev, Mäti, B. A. Garrıyev, (1990), Gorkut Ata Gadımı Türkmen Eposı. Aşgabat

Mämmetyazov, B., (1979), “Göroğlı” Eposı ve Onuñ Häzirki Zaman Yağdayı. Aşgabat

Söyegov, Mıratgeldi, “Türkmen edebiyatında ceditçilik dönemi hakkında bazı tespitler ve yeni malûmatlar”. Bilig. 7 (Güz 1988): 112-121.

Togan, A. Zeki Velidi, (1972), Oğuz Destanı Reşideddin Oğuznamesi, Tercüme ve Tahlili. İstanbul

Veliyev, Baba, (1983), Türkmen Halk Poeziyası, Aşgabat

Veliyev, Baba, (1980), Stavropol Türkmenleriniñ Dessanları. Aşgabat.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Oğuz Türk sözlü geleneğine giriş

Türkmen Türklerinde anlatıcılar

Türkmen Türk halk hikayeleri , örnek metinler

Türkmen  Türk halk masalları,  örnek metinler

Türkmen Türk efsaneleri, örnek metinler

Türkmen Türk destanları, örnek metinler

Türkmen fıkraları

Değerlendirme

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.