GBT 402 Azerbaycan Diyalektolojisi

 

Sınıf, Yarıyıl: 4. Sınıf, 2. Yarıyıl; Kredi: 3 Ulusal, 7 ECTS;  Süre: 3 Saat

Dersin Dili: Azerbaycan Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Melek Erdem

 

Azerbaycan Türkçesinin konuşma türleri, coğrafî dağılımı, özellikleri, yayılma ve geçiş alanları, Azerbaycan diyalektolojisinin kaynakları ve tarihi dersin ana konularıdır. Ders örnek alan çalışmaları  ve incelemeleriyle desteklenir.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Ahundov, Ağamusa,  (1984), Azerbaycan Dilinin Fonetikası, Bakı.

Azerbaycan Dialektoloji Lugati, I.c.Ankara 1999.

Azerbaycan Dilinin İzahlı Lugati, IV c. Bakı.

Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü, I-II c. Ankara.

Crystal, D.,  (1997), Dictionary of Linguistics and Phonetic, Cambridge.

Hacaloğlu, Recep Albayrak, (1992), Azeri Türkçesi Dil Kılavuzu Güney Azeri Sahası Derleme Deneme Sözlüğü, Ankara.

İslamov, M. İ., A. G. Ağayev, S. M. Behbudov, T. M. Ahmedov, N. H. Mehmedov, B. M. Tagıyev, Z. A. Hasıyev, (1990), Azerbaycan Dilinin Dialektologiya Atlası, Bakı: İlim

Korkmaz, Zeynep, (1992), Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara.

Şiraliyev, M. S. , (1962), Azerbaycan Dialektologiyasının Esasları, Bakı.

Şiraliyev, M. S. , E. V. Sevortyan , (1971), Grammatika Azerbaycanskogo Yazıka, Bakı.

Vardar, Berke,  (1988), Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, Ankara. 

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Azerbaycan Türklerinin etnodemografik, sosyo-kültürel yapısı

Azerbaycan Türkçesinin diyalektal  dağılımı

Azerbaycan diyalektolojisinin kaynakları

Azerbaycan diyalektoloji tarihi

Azerbaycan ağızlarının ses özellikleri

Azerbaycan ağızlarının biçim özellikleri

Azerbaycan ağızlarının söz dizimi özellikleri

Azerbaycan ağızlarının söz varlığı özellikleri

Değerlendirme

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.