GBT 401 Türkmen Diyalektolojisi

 

Sınıf, Yarıyıl: 4. Sınıf, 1. Yarıyıl; Kredi: 4 Ulusal, 7 ECTS;  Süre: 4 Saat

Dersin Dili: Türkmen Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Berdi Sarıyev

 

Türkmen Türkçesinin konuşma türleri, Türkmen alt türlerinin dil özellikleri  ve bu özelliklerin  yayılma ve geçiş alanları, Türkmen diyalektolojisinin tarihi, Türkmen diyalektolojisinin tarihi ve modern kaynakları dersin ana konularıdır. Ders örnek alan çalışmaları  ve incelemeleriyle desteklenir.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Amansarıyev, C., (1970), Türkmen Dialektologiyası, Aşgabat.

Amansarıyev, C., N. Atamädov, H. Muhıyev, (1978). Türkmen Dialektologiyasından Praktikum,  Aşgabat.

Annanurov, A., R. Berdiyev, N. Durdıyev, K. Şamıradov, (1972). Türkmen Diliniñ Ärsarı Dialekti,  Aşgabat.

Arazkulıyev, S., S. Atanıyazov, R. Berdiyev, G. Saparova, (1977). Türkmen Diliniñ Gısgaça Dialektologik Sözlüği, Aşgabat.

Arazkulıyev, S., (1991). Türkmen Diliniñ Farap Dialekti. Aşgabat.

Berdiyev, R., S. Kürenov, K. Şamıradov, S. Arazkulıyev, (1970), Türkmen Diliniñ Dialektleriniñ Oçerki, Aşgabat.

Berdiyev, R., (1988). Türkmen Diliniñ Dialektlerinde ve Gepleşiklerinde İşlikler, Aşgabat.

Çarıyarov, B., (1969). Günorta-Günbatar Türki Dillerde İşlik Zamanları,Aşgabat.

Çommadov, O., (1991). Türkmen Diliniñ Kerki Topar Dialektleri, Aşgabat.

Erdem, M. (2001), “Türkmenlerde “tire” ve “tayfa” kavramları”, Kök Araştırmalar, III / 2:  87-105.

Erdem, M., (2000), “Türkmen Türkçesi ağızlarında olumlu şimdiki zaman kullanımı”. Bilig, 14(Yaz 2000):55-73. Ankara.

Erdem, M., (2000), “Türkmen Türkçesinde akrabalık terimleri üzerine”. KÖK Araştırmalar, II/1 (Bahar 2000): 187-204. Ankara.

Hamzayev, M. Y., (1962). Türkmen Diliniñ Sözlüği, Aşgabat.

Nartıyev, N., (1994), Türkmen Dialektologiyasının Esasları, Çarcev. 

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Türkmen Türklerinin etnodemografik, sosyo-kültürel yapısı

Türkmen Türkçesinin diyalektal  dağılımı

Türkmen diyalektolojisinin kaynakları

Türkmen diyalektoloji tarihi

Türkmen ağızlarının ses özellikleri

Türkmen ağızlarının biçim özellikleri

Türkmen ağızlarının söz dizimi özellikleri

Türkmen ağızlarının söz varlığı özellikleri

Değerlendirme

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.