GBT 312 Güney-Batı (Oğuz) Alan Araştırmalarının Kaynakları

 

Sınıf, Yarıyıl: 3. Sınıf, 2. Yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 2 ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Seçmeli

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Melek Erdem

 

Güney-batı (Oğuz) alan araştırmalarının dil, tarih ve kültür konularında önemli tarihî kaynakları ve bu konuda yapılan çalışmalar üzerinde durulur.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Azerbaycan Dilinin İzahlı Lûgati, 4 Cilt, Bakû 1966, 1980, 1983, 1987.

Atalay, Besim, (1991-1992), Divanü Lugat-it-Türk Tercümesi, IV, Ankara.

Azimov, P., (1969). Türkmen Diliniñ Meseleleri, Aşgabat.

Banguoğlu,Tahsin, (1986). Türkçenin Grameri, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

Barutcu Özönder, F., “Genel Türklük alanı çerçevesinde Türk dilinin durumu, ileriye dönük

bakış ve yaklaşımlar”, Kök Araştırmalar 1/1: 30-40.

Barutcu Özönder, F. Sema, (  ). “İran ve Türkler“, Kök Araştırmalar, Kök Araştırmalar IV/2, (Güz 2002), 101-122.

Caferoğlu, A., (1984), Türk Dili Tarihi, İstanbul.

Eren, Hasan, (1998), Türklük Bilimi Sözlüğü, Ankara.

Ergin, Muharrem, (1972). Türk Dil Bilgisi, İstanbul.

Garrıyev, Seyit, (1967). Türkmen Edebiyatınıñ Sovet Gündoğarı Halklarınıñ Edebiyatları Bilen

Özara Bağlanışığınıñ Tarıhından, Aşgabat.

Hacıyev, T. , Veliyev, K.,  (1983). Azerbaycan Dili Tarihi,Maarif Neşriyyatı,  Bakı.

Hamzayev, M. (1969). Türkmen Diliniñ Morfologiyasınıñ ve Sintaksisiniñ Meseleleri, Aşgabat.

Jirmunskiy, V. M., (1974). Tyurkskiy Geroiçeskiy Epos, Leningrad.

Johanson, L., É. Á. Csató, The Turkic Languages, London and New York 1998.

Kekilov, A., (1975). Söz Sırları, Aşgabat.

Korkmaz, Z. (2003). Türkiye Türkçesinin Grameri (Şekil Bilgisi), Ankara.

Koroğlı, H., (1976). Oguzskiy Geroiçeskiy Epos, Moskva.

Mirzazade, H., (1990). Azerbaycan Dilinin Tarihi Grammatikası,  Bakı.

Mirzäyev, H., (1986). Azärbaycan Dilindä Fe’l, Bakı.

Ögel, Bahaeddin, (1985-1987),  Türk Kültür Tarihine Giriş 1-9.

Räcäbov, ä. ä., (1988). Dilçilik Tarihi, Bakı.

Täçmıradov, T., (1984). Türkmen Edebi Diliniñ Sovet Dövründe Ösüşi ve Normalanışı, Aşgabat.

Türkmen Edebiyatınıñ Tarıhı IV cilt, Aşgabat.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Güneybatı (Oğuz)  alanına genel bakış

Güneybatı (Oğuz)  sahası Türk toplulukları tarihine genel bakış

Güneybatı (Oğuz)  sahası Türk toplulukları coğrafyasına genel bakış

Güneybatı (Oğuz)  sahası kaynakları hakkında genel bilgi

Güneybatı (Oğuz)  sahası dil ile ilgili kaynakların tanıtımı ve üzerinde yapılan çelışmalar

Güneybatı (Oğuz)  sahası edebiyat ile  ilgili kaynakların tanıtımı ve üzerinde yapılan çalışmalar

Güneybatı (Oğuz)  sahası edebiyat tarihi ile ilgili kaynakların tanıtımı ve  üzerinde yapılan çalışmalar

Güneybatı (Oğuz)  sahası dil tarihi ile  ilgili kaynakların tanıtımı ve üzerinde yapılan çalışmalar

Güneybatı (Oğuz)  sahası folklor ile  ilgili kaynakların tanıtımı ve üzerinde yapılan çalışmalar

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.