GBT 311 Halaç Türkleri ve Dilleri

 

Sınıf, Yarıyıl: 3. Sınıf, 1. Yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 2 ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Seçmeli

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Melek Erdem

 

Bu derste Halaç Türklerinin tarihi ve sosyo-kültürel durumları incelenmekte, dilleri ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve söz varlığı bakımlarından ele alınmaktadır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Barutcu Özönder, F. Sema, (2002). “İran ve Türkler“, Kök Araştırmalar, IV/2 (Güz 2002), 101-122.

Doerfer, G., (1977). “İran’daki Türk dilleri”, TDAY-Belleten, Ankara.

Doerfer, G., (1988). Grammatik des Chaladsch, Wiesbaden.

Doerfer, G., (1998). “Turkic Languages of Iran”, in The Turkic Languages (Eds: L. Johanson, E.A. Csato), London and New York: 273.

Ölmez, M. (1995).  “Halaçlar ve Halaçça”, Çağdaş Türk Dili, C VII, s. 84: 15-22, Ankara.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Halaç Türklerinin tarihi hakkında

Halaç Türklerinin bugünkü durumu

Halaç Türklerinin dil durumu

Halaç Türkçesinin ses düzeni

Halaç Türkçesinde hece, vurgu

Söz yapımı

Çekim morfolojisi

Halaç Türkçesinin söz dizimi özellikleri

Söz varlığı

Değerlendirme

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.