GBT 310 Çağdaş Türkmen Edebiyatı

 

Sınıf, Yarıyıl: 3. Sınıf, 2. Yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 4 ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkmen Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Berdi Sarıyev

 

18.-19. yüz yıl Türkmen edebiyatı kısaca anlatıldıktan sonra Ceditçilik hareketinin Türkmen edebiyatındaki yansımaları, genel olarak değerlendirilir. XX. Yüz yıl Türkmen edebiyatında siyasi ve edebi gelişmeler incelenir. 1920 ve sonrası Türkmen edebiyatının önemli isimleri Ata Salih, Ağahan Durdıyev, Nurmırat Sarıhanov gibi edebî şahsiyetlerin, 2. Dünya Savaşı yılları ve sonrası Türkmen edebiyatının önemli isimlerinden Aman Kekilov, Rähmet Seyidov, Ata Govşudov, Berdi Kerbabayev, Kerim Gurbannepesov, Ata Atacanov gibi edebî şahsiyetlerin ve hayatı ve eserleri üzerinde durulur ve eserlerinden örnekler okutulur.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Aşırov, N. A. vd., (1958), Türkmen Sovyet edebiyatınıñ Tarıhı Boyunça Oçerk, Aşgabat.

Cumayev, K., Gandımov, Ş., (1982), Türkmen Edebiyatınıñ Tarıhı, VI. c., Aşgabat.

Cumayev, K., A. Garayev (1994), Türkmen Dramaturyasınıng Tarıhı, Aşgabat.

Sarıyev, B., (2001),  “Yeni Türkmen edebiyatı”, Türkler, 19.c.

Türkmen Sovyet Entsiklopediyası, Aşgabat 1981.

Yusupov, N., C. Yusupova, (1992), Türkmen Dili ve Edebiyatı, Aşgabat.

 

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

18. – 19. yy. Türkmen sosyal, siyasî ve edebî durumuna genel bir bakış

Sovyet dönemi Türkmen edebiyatına genel bir bakış

Ata Salih hayatı ve eserleri, eserlerinden örnek metinler

Ağahan Durdıyev hayatı ve eserleri, eserlerinden örnek metinler

Rahmet Seyidov hayatı ve eserleri, eserlerinden örnek metinler

Ata Govşudov hayatı ve eserleri, eserlerinden örnek metinler

Nurı bayramov hayatı ve eserleri, eserlerinden örnek metinler

Berdi Kärbabayev hayatı ve eserleri, eserlerinden örnek metinler

Atacan Tağan hayatı ve eserleri, eserlerinden örnek metinler

Kerim Gurbannepesov hayatı ve eserleri, eserlerinden örnek metinler

Berdinazar Hudaynazarov hayatı ve eserleri, eserlerinden örnek metinler

Ata Atacanov hayatı ve eserleri, eserlerinden örnek metinler

Son dönem Türkmen Edebiyatına genel bir bakış

Annagulı Nurmammet, Osman Öde

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.