GBT 309 Tarihsel Oğuz Türkçesi III

 

Sınıf, Yarıyıl: 3. Sınıf, 1. Yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 2 ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Seçmeli

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Jale Demirci

 

Tarihsel Oğuz Türkçesi II’nin devamıdır. 19. yüzyıl Oğuz diyalektleri, bölgesel yazı dilleri yaratma teşebbüsleri, mahallîleşme cereyanının ilk temsilcileri, eserleri ve dil özellikleri, dönemin sözlük ve gramerleri dersin konularıdır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Azerbaycan Dilinin İzahlı Lûgati, İlm Neşriyyatı, 4 Cilt, Bakû 1966, 1980, 1983, 1987.

Banguoğlu,Tahsin, (1986). Türkçenin Grameri, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

Devellioğlu, Ferit, (1979). Osmanlıca Lugati, Ankara.

Ergin, Muharrem, (1972). Türk Dil Bilgisi, İstanbul.

Hacıyev, T. , Veliyev, K.,  (1983). Azerbaycan Dili Tarihi,Maarif Neşriyyatı,  Bakû.

Hismetullin, H., (1957). Tatar Tili Grammatikası, Kazan,.

Mirzazade, H., (1990). Azerbaycan Dilinin Tarihi Grammatikası, Azerbaycan Üniversiteti Neşriyyatı, Bakû.

Sami, Şemseddin, (1337). Kamus-ı Türkî, Dersaadet, İstanbul.

Saykin, Ş., (1957). Tatar Tili Grammatikası, Kazan.

Şemseddin Sami, (1306-1316 (1888-1899). Kamûsü’l-A’lâm, C. I-VI, İstanbul.

Tarama Sözlüğü 1-6 C., TDK Yayınları, Ankara 1963-1972.

Timurtaş, Faruk Kadri, (1994). Eski Türkiye Türkçesi XV. Yüzyıl, Gramer-Metin-Sözlük, İstanbul.

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

19. yüzyıl Batı Türk yazı dili çevresi

Yeni Türkçe dönemi Osmanlı sahası sözlük ve gramerleri, diyalektal kayıtlar ve araştırmalar; seçme metinler

19. yüzyıl Oğuz Türkçesi,

19. yüzyıl Oğuz Türkçesi, seçme metinler

Genel değerlendirme

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.