GBT 308 Çağdaş Azerbaycan Edebiyatı

 

Sınıf, Yarıyıl: 3. Sınıf, 2.Yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 4 ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Azerbaycan Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Melek Erdem

 

XIX. yüz yıl sonu ile XX. yüz yıl başında Azerbaycan’da siyasi ve edebî gelişmeler değerlendirildikten sonra da edebî akımlar ele alınarak, önemli edebiyatçıların hayatı ve eserleri incelenir.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Anar, (1995), Şähidlär Dağı, Hekayälär, Düşüncälär, Şe’rlär, Tärcümälär, Bakı.

Azerbaycan Türk Edebiyatı, I-V.  Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi

Akpınar, Yavuz, (1992). Azerbaycan Edebiyatı, Türk Dünyası El Kitabı III.c. Ankara.

Äylisli, Äkräm, (1993). Çağdaş Azerbaycan Povesti, Bakı.

Caferoğlu, A. (1976). “Azerbaycan Edebiyatı”, Türk Dünyası El Kitabı, Ankara.

Hacıyeva, Maarife, (1994). XX. Asır Azerbaycan Edebiyatı, Samsun.

Makas, Zeynelabidin, (1990). Azerbaycan Dramaları, Ankara.

Makas, Zeynelabidin, (1991). Azerbaycan Çağdaş Hikaye Antolojisi, Ankara.

Makas, Zeynelabidin, (1992). Çağdaş Azerbaycan Şiiri Antolojisi, Ankara.

Mir Cälal, F. C. Hüseynov, (1974). XX. Äsr Azerbaycan Ädäbiyatı, Bakı.

Talıbzadä, K., Y. Garayev, (1985). Azerbaycan Romantikläri, Bakı.

Ulutürk, H. Rıza, (1994), Uzun Sürän Gänclik, Bakı.

 

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

XIX. yüz yıl sonlarında Azerbaycan’da siyasî ve edebî gelişmeler

XX. yüz yıl başlarında Azerbaycan siyasî ve edebî gelişmeler

XX. yüz yıl Azerbaycan edebi akımlarına genel bakış

İnkılabî demokratik edebiyat

Realist Maarifperver Edebiyat

Romantik edebiyat

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.