GBT 307 Oğuz Türkleri Tarihi

 

Sınıf, Yarıyıl: 3. Sınıf, 1. Yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 3 ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Üçler Bulduk

 

Türk halkının iki büyük grubundan birisi olan Oguzların tarihteki önemleri ve Türk kültüründeki yerleri bu derste öğretilen konular arasındadır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

 

Devlet, Nadir, (1985). Rusya Türklerinin Milli Mücadele Tarihi (1905-1917), İstanbul.

Sümer, F., (1972). Oguzlar, Ankara.

Togan, Z. V. , (1981). Bugünkü Türkili Türkistan ve Yakın Tarihi, İstanbul. 

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Oğuz Kağan ve Oğuz adı

Tarihte ilk Oguzlar

Oğuzların Batıya göçleri

Oğuz devlet teşkilatı

Oğuz boyları

Oguz-Türkmen İlişkisi

Selçuklu Hanedanlığı

Azerbaycan Oğuzları

Irak ve Suriye’de Oğuz hâkimiyeti

Osmanlı Devleti’nin kuruluşu

Oğuz-Uz münasebetleri

Günümüzde bağımsız Oğuz devletleri

Dünyada Oğuzlar

Oğuz Türklerinin kültür ve medeniyeti

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.