GBT 306 Türkmen Türkçesi VI 

 

Sınıf, Yarıyıl: 3. Sınıf, 2. Yarıyıl;  Kredi: 3 Ulusal, 5 ECTS; Süre: 3 Saat

Dersin Dili: Türkmen Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: GBT 301 Türkmen Türkçesi V dersinden geçmiş olmak.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Berdi Sarıyev

 

GBT 301 Türkmen Türkçesi V’in devamıdır. Türkmen Türkçesinin söz dizimi özellikleri, biçim-dizim ilişkileri ayrıntılı olarak işlenir. Konular, metin üzerinde uygulamalarla desteklenir. Öğrencinin okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerinin gelişmesine yoğunlaşır. Programa alınan çağdaş metinlerden ve Türkmen sesli ve görsel yayınlarından örnekler sunar.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Aktaş, Şerif -Gündüz Osman : Yazılı ve Sözlü Anlatım, Ankara: Akçağ 2001.

Azımov, Pıgam, (1992). Türkmen Dili, Aşgabat: Magarıf.

Banguoğlu, T., Türkçenin Grameri, Ankara 1995.

En Güzel Türkmen Masalları. Hazırlayan: N. Öznal Güder. Kültür Bakanlığı. Ankara 2000.

Çarıyarov, B., (1978). Türkmen Diliniň Orfoepik Sözlüği,  Aşgabat: Ilım.

Clark, Larry, (1998). Turkmen Reference Grammar.

Hamzayev, M., (1962). Türkmen Diliniň Sözlüği, Aşgabat: Ilım.

Kara, Mehmet, (2000). Türkmence, Ankara.

Nartıyev, N. vd., Häzirki Zaman Türkmen Dili Sintaksis, Aşgabat 1998.

Sarı, B., N. Güder, (1998). Türkmencenin Grameri-I Ses Bilgisi, Ankara.

Sarı, B., N. Güder, (1998). Türkmencenin Grameri-II Sekil Bilgisi, Ankara.

Sarı, B., N. Güder, (1998). Türkmencenin Grameri-III Söz Dizimi, Ankara.

Türkmen Diliniň Grammatikası, Aşgabat 2000.

 

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Söz dizimi, kelime grupları ve  tasnifi

Türkmen Türkçesinde  yapılarına göre cümle türleri

Türkmen Türkçesinde  birleşik cümleler, uygulamalar

Türkmen Türkçesinde sözlü ve yazılı olarak birleşik cümleleri kullanabilme, uygulamalar

Türkmen Türkçesinde karmaşık cümleler, uygulamalar

Türkmen Türkçesinde sözlü ve yazılı olarak karmaşık cümleleri kullanabilme, uygulamalar

Türkmen Türkçesinde cümle tahlilleri, uygulamalar

Türkmen Türkçesinde cümlede dil üstü unsurlar

 

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.